Starszy inspektor

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Wyjazdy służbowe. Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy częściowo przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres zadań Prowadzi sprawy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2023-11-09

Starszy inspektor

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego; obsługa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Data dodania: 2023-11-09

Starszy inspektor

Warunki pracy praca biurowa; praca w siedzibie urzędu; praca na I piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy; brak oznaczeń dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-11-09

Starszy inspektor

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na II i IV piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno-sanitarne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-11-09

Starszy ekspert skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego w siedzibie Urzędu oraz praca w terenie, praca związana z permanentną obsługą klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Data dodania: 2023-11-09

Specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, obsługa klientów zewnętrznych, obsługa komputera powyżej 4 godziny na dobę, czas pracy - 8 godzin. Zakres zadań Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania, odmowy wydania oraz cofnięcia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Data dodania: 2023-11-09

Specjalista

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę oraz komputer. Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Komenda Miejska Policji w Katowicach

Data dodania: 2023-11-09

Specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-11-09

Specjalista

Warunki pracy praca w siedzibie inspektoratu, jednozmianowa, związana z obsługą interesantów, wyjazdy służbowe na kontrole budowlane, praca przy komputerze Zakres zadań Analiza wniosków i dokumentów w celu wybrania odpowiedzmniej procedury ich rozpatrzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Pruszcz Gdański

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

Data dodania: 2023-11-09

Referent prawny

Warunki pracy Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z: - pracą przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie, - analizą tekstu, który może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisany mało czytelnym pismem odręcznym, - prowadzeniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2023-11-09

Referent prawny

Warunki pracy Praca na drugim piętrze, bez windy. Obsługa komputera. Zakres zadań weryfikuje akta kontroli przedłożone do zaopiniowania przez Wydział w celu zbadania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i procedur przez przeprowadzających kontrolę...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-11-09

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-11-09

Laborant

Warunki pracy - budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, - komórka organizacyjna zlokalizowana na parterze, - praca polegająca na współpracy z komórkami organizacyjnymi ZHW i WIW, - przenoszenie ciężarów do 10 kg...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Data dodania: 2023-11-09

Legalizator

Warunki pracy Co oferujemy naszym pracownikom? - stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar, - otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, - dogodną lokalizację w centrum...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Data dodania: 2023-11-09

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, permanentna...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-11-09

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-11-09

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-11-09

Operator służby kontroli ruchu statków

Warunki pracy praca w systemie równoważnym z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca z użyciem radiotelefonów i radarów, brak toalet przystosowanych dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Świnoujście

Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2023-11-09

Podreferendarz

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, częściowo przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres zadań Przygotowuje projekty planu budżetowego oraz projekty...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2023-11-09

Psycholog

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, większość...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Słupsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2023-11-09