Inspektor

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę. Do czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań należą zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Komenda Miejska Policji w Katowicach

Data dodania: 2024-04-04

Inspektor

Warunki pracy praca biurowa połączona z prowadzeniem kontroli inwestycji budowlanch oraz obiektów budowlanych na terenie powiatu krakowskiego, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, okresowe całodobowe dyżury telefoniczne na wypadek katastrofy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego Ziemskiego w Krakowie

Data dodania: 2024-04-04

Inspektor

Warunki pracy Praca na I piętrze, bez windy. Obsługa komputera. Zakres zadań przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji, przedkładanie jej do podpisu albo dekretacji Wojewódzkiemu Inspektorowi lub jego zastępcy oraz przygotowanie do wysłania korespondencji;...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Data dodania: 2024-04-04

Inspektor

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2024-04-04

Główny specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Główny specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, użytkowanie sprzętu biurowego, stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Ministerstwo Przemysłu w Katowicach

Data dodania: 2024-04-04

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Drogomistrz

Warunki pracy - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, - praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, - horyzont czasowy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-04-04

Archiwista

Warunki pracy Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie urzędu. 4 godziny dziennie praca przy sztucznym oświetleniu. Konieczność korzystania ze schodów do wysokości jednej kondygnacji. Budynek posiada podjazd i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Urząd Statystyczny w Łodzi

Data dodania: 2024-04-04

Audytor wewnętrzny

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Stanowisko pracy zlokalizowane na piętrze budynku, bez windy. Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: 2024-04-04

Specjalista/ekspert w zarządzaniu ryzykiem esg

okres próbny

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

PKO Bank Polski

Data dodania: 2024-04-04

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Myślenice

PKO Bank Polski

Data dodania: 2024-04-04

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Oborniki

PKO Bank Polski

Data dodania: 2024-04-04

Doradca klienta indywidualnego

na czas określony

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Bochnia

PKO Bank Polski

Data dodania: 2024-04-04

Naczelnik wydziału

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: krajowymi lub zagranicznymi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Naczelnik wydziału

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: krajowymi lub zagranicznymi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Drogomistrz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca w terenie praca w szczególnych trudnych warunkach środowiskowych nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Kalisz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-04-04

Sprzedawca

Sprzedawca Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Wola Morawicka

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Data dodania: 2024-04-04