Starszy referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z podatnikami. Stanowisko pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Krosno

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2023-01-21

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie pomieszczenia pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-21

Sekretarz

Warunki pracy -Praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 11:00 -Praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym), -Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy, -Samodzielne kierowanie samochodem Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Rawicz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu

Data dodania: 2023-01-21

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki, Wymagana dyspozycyjność – na potrzeby urzędu w wyjątkowych przypadkach wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych (czas...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Ostrów Wielkopolski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor

Warunki pracy Praca na tym stanowisku ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Inowrocław

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor

Warunki pracy Praca na tym stanowisku ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Grudziądz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-21

Referendarz

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy -praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie), stres związany z przeprowadzaniem kontroli, -stanowisko pracy z monitorem ekranowym, -bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku,budynek piętrowy,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Hajnówka

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grajewie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu grajewskiego. - Stres związany z obsługą petentów i przeprowadzaniem kontroli. - Ryzyko zawodowe związane z czynnikami...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Grajewo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie

Data dodania: 2023-01-21

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Nie występują uciążliwe/szkodliwe...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Mogilno

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

Data dodania: 2023-01-21

Starszy referent

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-21

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Obsługa klientów zewnętrznych. Praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie oraz na obszarze jego właściwości czyli w powiecie kutnowskim oraz powiecie łęczyckim w zakładach będących pod nadzorem PLW W KUTNIE, które posiadają uprawnienia eksportowe na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Kutno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie oraz na obszarze jego właściwości czyli w powiecie kutnowskim oraz powiecie łęczyckim w zakładach będących pod nadzorem PLW W KUTNIE, które posiadają uprawnienia eksportowe na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Kutno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy -praca w siedzibie Urzędu, -praca w terenie, -wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-21

Audytor wewnętrzny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy umowa o pracę na zastępstwo praca od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 15:00 praca w siedzibie urzędu i poza siedzibą urzędu (praca w terenie - powiat kaliski) wyjazdy służbowe szkolenia obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Kalisz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

Data dodania: 2023-01-21

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa praca jednozmianowa praca przy monitorze powyżej 4 godzin na dobę Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: w budynku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-21