Praktykant / Praktykantka w Dziale Projektów Szkoleń i Audytów

Opis stanowiska Poszukujemy chętnej osoby do zdobycia niepowtarzalnego doświadczenia w wewnętrznym Dziale Projektów Szkoleń i Audytów w Międzynarodowej Organizacji. Oferujemy bezpłatne miejsce do rozwoju i zapewnimy Ci podczas trwania twoich praktyk...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Data dodania: 2023-09-12

Praktykant / Praktykantka w Dziale Projektów Szkoleń i Audytów

Opis stanowiska Poszukujemy chętnej osoby do zdobycia niepowtarzalnego doświadczenia w wewnętrznym Dziale Projektów Szkoleń i Audytów w Międzynarodowej Organizacji. Oferujemy bezpłatne miejsce do rozwoju i zapewnimy Ci podczas trwania twoich praktyk...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Tychy

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Data dodania: 2023-09-12

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Sosnowiec

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-09-12

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Zagrożenie korupcją. 5. Częste...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2023-09-12

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy) - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2023-09-12

Specjalista

Warunki pracy Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (Instytucje w systemie wdrażania funduszy unijnych, Komisja Europejska); Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; Zagrożenie korupcją; Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; Opis dostępności...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-12

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2023-09-12

Specjalista

Warunki pracy Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2023-09-12

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Data dodania: 2023-09-12

Starszy referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie. Stanowisko pracy zlokalizowane w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Jasło

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2023-09-12

Starszy referent

Warunki pracy Praca w podstawowym systemie czasu pracy/ praca jednozmianowa Praca administracyjno-biurowa Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała (siedząca)...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Tarnów

Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Data dodania: 2023-09-12

Starszy referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, - obsługa klienta zewnętrznego, - na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Tarnów

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2023-09-12

Starszy specjalista

Warunki pracy miejsce pracy znajduje się przy ul. Miodowej 15 w Warszawie; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich; praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2023-09-12

Starszy specjalista

Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa, · praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, · użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon), · oświetlenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Puławy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

Data dodania: 2023-09-12

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-09-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Liczne bezpośrednie, mailowe i telefoniczne kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie Opis dostępności budynku dla osób z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-12

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu oraz w terenie - w siedzibach kontrolowanych podmiotów na terenie województwa wielkopolskiego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Data dodania: 2023-09-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi zagrożeniem korupcją...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-09-12

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-09-12

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Nietypowe godziny pracy. Wyjazdy służbowe. Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy częściowo przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2023-09-12