Drogomistrz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie/biurze - 80%/20%, - praca pod ruchem drogowym, - praca również w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej w okresie wykonywania objazdów lub...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Żywiec

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-01-28

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Kontakty zewnętrzne z: klientami Urzędu w celu udzielania informacji z zakresu przepisów o obywatelstwie polskim, a także o etapie prowadzonego postępowania i sposobie rozpatrzenia sprawy; pracownikami placówek dyplomatycznych w celu ustalania czy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data dodania: 2023-01-28

Starszy referent

Warunki pracy · Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie · Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej · Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym · Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-28

Starszy statystyk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5 w Krośnie Praca biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, Permanentna obsługa klientów zewnętrznych, Nietypowe godziny pracy (w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Krosno

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Data dodania: 2023-01-28

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca samodzielna biurowo-administracyjna, w siedzibie urzędu, - praca w pomieszczeniu biurowym, - stałe godziny pracy 8.15-16.15, - praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00 - praca w siedzibie i poza urzędem(praca w terenie) również w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, dniach świątecznych - możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-01-28

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy (lub w wymiarze ½ etatu) wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (w przypadku ½ etatu do ustalenia z pracownikiem). Praca samodzielna z przewagą wysiłku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-28

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Kłobuck

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-01-28

Starszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-01-28

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu węgorzewskiego Wyjazdy służbowe (szkolenia,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Węgorzewo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie

Data dodania: 2023-01-28

Młodszy inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy praca w biurze, praca przy komputerze, praca w terenie, praca na wysokości, stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo Zakres zadań prowadzi postepowanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Kłodzko

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku

Data dodania: 2023-01-28

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Wieruszów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Data dodania: 2023-01-28

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno- biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie, częste wyjazdy służbowe, kontakty zewnętrzne, podstawowy system czasu pracy, praca stresująca w związku z prowadzeniem czynności kontrolnych, zagrożenie korupcją, stanowisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Data dodania: 2023-01-28

Starszy informatyk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Nietypowe godziny pracy. Zagrożenie naciskami grup...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2023-01-28

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca w terenie, stres związany z pracą z trudnym klientem Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: kontakty z klientami urzędu w ramach uzupełniania materiału dowodowego lub informowania o przebiegu postępowania kilka razy w tygodniu: kontakty...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-01-28

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-28

Referendarz

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28