Referent

Warunki pracy Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca wykonywana pod presją czasu. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-16

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-03-16

Inspektor

Warunki pracy czynniki uciążliwe: Praca w stresie pod presją czasu Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-03-16

Wizytator

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem nieprzystosowanym do transportu osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Kuratorium Oświaty w Opolu

Data dodania: 2023-03-16

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-03-16

Specjalista

Warunki pracy Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych Zagrożenie korupcją Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów Zakres zadań Prowadzi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Data dodania: 2023-03-16

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Zakres zadań Prowadzi częściową ewidencję finansowo...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-03-16

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na II piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, brak oznaczeń dla osób niewidomych,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-03-16

Starszy referent

Warunki pracy • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach od 7.30 do 15.30, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała; • miejsce i otoczenie organizacyjno...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Bielsko-Biała

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Data dodania: 2023-03-16

Księgowy

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe. Praca z dużą ilością dokumentów, pod presją czasu, polegająca m.in. na bezpośredniej i telefonicznej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-16

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie pomieszczenia pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Kalisz

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-16

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-16

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca pod presją czasu obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-03-16

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2023-03-16

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-16

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Praca w terenie - przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu, wyjazdy służbowe (szkolenia, narady,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Pisz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu

Data dodania: 2023-03-16

Starszy specjalista

Warunki pracy budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter Praca biurowa wykonywana w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2023-03-16

Robotnik gospodarczy

prace porządkowe na terenie gminy , w tym przy utrzymaniu zieleni gminnej,świadczenie pomocy przyczepa asenizacyjną Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: Prawo jazdy kat. T

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Michów

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie

Data dodania: 2023-03-15

Woźny

zakres zadań zgodnie z programem stażu staż w godzinach 8:00-16:00 data podpisania umowy i rozpoczęcia stażu zostanie ustalona z pracodawcą po zakończeniu rekrutacji Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: komunikatywność,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Data dodania: 2023-03-15

Laborant mikrobiologiczny

Zgodny z programem stażu Wymagania konieczne: Zawód: Laborant mikrobiologiczny Wymagania inne: Oferta stażu skierowana wyłącznie do osób zarejestrowanych w Powaitowym Urzędzie Pracy w Puławach. Cv należy wysłać na adres ssp@piwet.pulawy.pl z dopiskiem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Puławy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Data dodania: 2023-03-15