Inspektor wojewódzki

Warunki pracy -praca w siedzibie Urzędu, -wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-03-10

Kontroler skarbowy

Warunki pracy Budynek niedostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze polegajaca na przeszukiwaniu baz danych powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-10

Starszy inspektor

Warunki pracy - praca związana z wdrażaniem, zarządzaniem i rozwojem systemów informatycznych oraz spraw związanych z bieżącymi naprawami i wdrażaniem sprzętu komputerowego i łączności; - stanowisko pracy usytuowane jest na parterze w budynku, wiąże...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Wysokie Mazowieckie

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Data dodania: 2023-03-10

Inspektor

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na drugim piętrze. Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się brak windy. Praca biurowa i terenowa, przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Data dodania: 2023-03-10

Specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Data dodania: 2023-03-10

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej 8 godz. dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz - wyjazdy w celu kontroli...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-10

Młodszy księgowy

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu znajdująca się na ul. Białobrzeskiej 53a jest budynkiem wielokondygnacyjnym, nie wyposażonym w windy osobowe. Wejście główne posiada podjazdy dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-10

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze oraz miejsce wykonywania, kontroli i innych czynności na terenie miasta Wrocławia. Praca w dni robocze od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie, z możliwością rozpoczynania pracy w godzinach między 6:00 a 9:00....

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

Data dodania: 2023-03-10

Inspektor

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na czwartym piętrze. W budynku jest winda. Praca biurowa i terenowa, przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców i rolników, prowadzenie samochodu służbowego, występuje kontakt z nawozami i ze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Tarnów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Data dodania: 2023-03-10

Starszy referent

Warunki pracy Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 4 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-10

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Data dodania: 2023-03-10

Starszy projektant

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Krajowe lub...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-10

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-03-10

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - praca biurowa w systemie osmiogodzinnym, jednozmianowa; - wykonywanie zadań wymagajacych dużej samodzielności. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Data dodania: 2023-03-10

Referent

Warunki pracy Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, siedząca Wysiłek fizyczny związany z pracami archiwizacyjnymi Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer, z naturalnym i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Koniecpol

Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Data dodania: 2023-03-10

Główny specjalista

Warunki pracy Biuro Komunikacji mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B”...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2023-03-10

Referent

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta, Zakres zadań prowadzi rejestry rozpoczynanych i zakończonych budów wykonuje sprawozdania i ankiety wykonuje pełną...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Gryfino

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie

Data dodania: 2023-03-10

Inspektor

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na wysokim parterze - schody. Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się - brak windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Nowy Sącz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Data dodania: 2023-03-10

Starszy inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Data dodania: 2023-03-10

Referent

Warunki pracy Na stanowisku pracy mogą występować warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała- praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej. Praca wymagająca koncentracji w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego obiegu dokumentów....

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Data dodania: 2023-03-10