Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku....

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Data dodania: 2022-05-13

Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klienta zewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Bielsko-Biała

Krajowa Informacja Skarbowa

Data dodania: 2022-05-13

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu praca siedząca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Bytów

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2022-05-13

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie Urzędu z klientem zewnętrznym praca administracyjno-biurowa praca przy komputerze Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Pruszcz Gdański

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2022-05-13

Kontroler weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu pińczowskiego. Siedziba inspektoratu mieści się na piętrze, brak windy. Praca biurowa. Wyjazdy służbowe. Kontakt ze zwierzętami. Kontakt z petentami. Zakres zadań Prowadzi sprawy z zakresu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Pińczów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor

Warunki pracy -praca w terenie -stres związany z obsługą klientów zewnętrznych , -wysiłek fizyczny, -zagrożenie korupcją , -praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, -praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Siedlce

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu czas pracy zgodnie z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2022-05-13

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu czas pracy zgodnie z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2022-05-13

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe. Praca z dużą ilością dokumentów, pod presją czasu, polegająca m.in. na bezpośredniej i telefonicznej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa.Szkolenia. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa.Szkolenia. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro V, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, kontakt z klientem zewnętrznym, kontakty z: jednostkami samorządu terytorialnego,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Narzędzie pracy - komputer. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak podjazdów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Starszy specjalista

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym – praca z dokumentami. Praca może być wykonywana również poza biurem – sprawowanie nadzoru, przeprowadzanie audytów wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych PSP woj. opolskiego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Data dodania: 2022-05-13

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obsługa klienta zewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Opis dostępności budynku dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13