Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2022-09-04

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2022-09-04

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy) - krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe - permanentna obsługa klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2022-09-04

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału i terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, brak oznaczeń dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2022-09-04

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2022-09-04

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Bierze udział w pracach związanych z projektowaniem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2022-09-04

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2022-09-04

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2022-09-04

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2022-09-04

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Data dodania: 2022-09-04

Młodszy inspektor zakładów górniczych

Warunki pracy praca w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność), narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

Data dodania: 2022-09-04

Nadinspektor zakładów górniczych

Warunki pracy praca w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność), narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

Data dodania: 2022-09-04

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu zgierskiego; - Obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego; - Praca wykonywana...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Zgierz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu

Data dodania: 2022-09-04

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie jak również praca w terenie związana z przeprowadzaniem kontroli w podmiotach nadzorowanych niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych. Kontakt ze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Kolno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

Data dodania: 2022-09-04

Inżynier kosztorysant

Twój zakres obowiązków: Przygotowywanie ofert cenowych zgodnie z otrzymaną dokumentacją techniczną, posiadaną wiedzą techniczną oraz wymaganiami klienta, Sporządzanie lub sprawdzanie przedmiarów robót, Kierowanie zapytań ofertowych do dostawców i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Świdnica

Stangl Technik Polska Sp. z o.o.

Data dodania: 2022-09-04

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy) - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2022-09-04

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego, Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, Praca wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej stanowisko pracy wyposażone jest w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Data dodania: 2022-09-04

Starszy inspektor

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa Zakres zadań dokonywanie zabiegów konserwacyjnych, napraw, okresowego sprawdzania parametrów technicznych urządzeń łączności i informatyki; odpowiedzialność za organizację łączności i informatyki oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Kartuzy

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Data dodania: 2022-09-04

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania; praca w siedzibie jednostek kontrolowanych oraz na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2022-09-04

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca na I piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2022-09-04