Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Informatyk

Warunki pracy Budynek zabytkowy, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca w pomieszczeniach pozbawionych dostępu światła dziennego, brak wind i podjazdów. Zakres zadań administruje i zabezpiecza infrastrukturę teleinformatyczną...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Malbork

Archiwum Państwowe w Malborku

Data dodania: 2023-03-07

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek wyposażony w windy,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca w terenie - wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Wejherowo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

Data dodania: 2023-03-07

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15, - praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie (kontakt ze zwierzętami) - obszar powiatu złotoryjskiego, -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Złotoryja

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi

Data dodania: 2023-03-07

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15, - praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie (kontakt ze zwierzętami)- obszar powiatu złotoryjskiego, -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Złotoryja

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi

Data dodania: 2023-03-07

Inspektor

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : praca administracyjno - biurowa, praca w trenie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy monitorze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno- biurowa, krajowe i zadraniczne wyjazdy służbowe, praca w zespole, praca pod presją czasu Zakres zadań Opracowuje wytyczne i plany pracy, sprawozdania Przygotowuje projekty pism, odpowiedzi na zapytania, skargi i wnioski...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Główny księgowy

Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Młodszy archiwista

Warunki pracy - praca przy komputerze, - praca z użytkownikami czytelni, - kontakt z dokumentacją zanieczyszczoną, zainfekowaną mikrobiologicznie Zakres zadań udostępnia w czytelni materiały archiwalne z zasobu APŁ, w celu umożliwienia klientowi dostępu do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Archiwum Państwowe w Łodzi

Data dodania: 2023-03-07

Starszy specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-07

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Główny specjalista

Warunki pracy Permanentna obsługa klientów zewnętrznych Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach naruszenia praw pacjentów, o których mowa w art. 50–54 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych; - praca w laboratorium, narażenie na kontakt z kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami organicznymi. Miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie urzędu oraz w terenie; - wyjazdy służbowe; - praca w kontakcie z substancjami chemicznymi; - praca wymagająca zdolności manualnych z uwagi na zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Specjalista

Warunki pracy zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Budynek ul. Senatorska 14 budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07

Główny specjalista

Warunki pracy Praca na stanowisku może wiązać się ze stresem i presją czasu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy opisane jest na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci Zakres zadań Prowadzi sprawy związane z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2023-03-07