Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, praca w terenie, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor

Warunki pracy Praca kancelaryjno-biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone w telefon, komputer oraz monitor ekranowy- czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzindziennie, wymuszona pozycja ciała - siedziąca. Konieczność...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Chorzów

Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Data dodania: 2023-01-23

Statystyk

Warunki pracy Charakter pracy:praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, telefon). Możliwe sporadyczne wyjazdy służbowe i praca w terenie. Stanowisko pracy znajduje się w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Świnoujście

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor

Warunki pracy - praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin, - przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie miasta Krakowa – samochód na wyposażeniu inspektoratu, - telefoniczny kontakt z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Data dodania: 2023-01-23

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy znajduje się w budynku wyposażonym w windy i podjazdy, toaleta jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Referent

Warunki pracy Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca wykonywana pod presją czasu. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Księgowy

Warunki pracy Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca wykonywana pod presją czasu. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Referent

Warunki pracy Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca wykonywana pod presją czasu. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Starszy referent

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywania w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Legnica

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-23

Kierownik oddziału

Warunki pracy Charakter pracy:praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, telefon). Stanowisko pracy znajduje się w Oddziale Urzędu na parterze. Brak progów, podjazd przed...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Świnoujście

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-23

Starszy referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z podatnikami. Stanowisko pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca zmianowa w pozycji przemiennej 12 godzin na zmianie na terenie jednostki, możliwa praca w godzinach nocnych. Praca lekka mały wydatek energetyczny. Praca na sterfach kontrolnych w obniżonej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Dorohusk

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor

Warunki pracy - praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku - praca wymaga szczególnej koncentracji i umiejętności komunikacji - praca pod presją czasu - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk - praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-23

Starszy referent

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-23

Specjalista

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe nietypowe godziny pracy obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy : Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca siedzibie Urzędu, Prezentowanie stanowiska GDDKiA na spotkaniach/naradach/posiedzeniach wewnętrznych i zewnętrznych, Prowadzenie szkoleń, Wyjazdy służbowe....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie, brak podjazdu - obecność wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Prowadzi ewidencję syntetyczną operacji gospodarczych Urzędu. Dekretuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-23

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Praca w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-01-23

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym. Stanowisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Data dodania: 2023-01-23