Podreferendarz

Warunki pracy- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Podreferendarz

Warunki pracyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, - praca pod presją czasu,- permanentna obsługa klientów wewnętrznych,- budynku nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. PRACOWNIKOM OFERUJEMY: - stabilną i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Naczelnik wydziału

Warunki pracyPracownikom oferujemy m.in.:• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6908,70 zł brutto, ustalone wg mnożnika 3,4• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Naczelnik wydziału

Warunki pracyPracownikom oferujemy:•Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę•Elastyczny czas pracy•Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe•Możliwość rozwoju poprzez...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Młodszy księgowy

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca wykonywana w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym,praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Elbląg

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Data dodania: 2020-09-09

Młodszy informatyk

Warunki pracyPraca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2020-09-09

Księgowy

Warunki pracyPraca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor wojewódzki

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:•praca administracyjno-biurowa . Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:•stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,•pokój biurowy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor wojewódzki

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:•praca administracyjno-biurowa,•permanentna obsługa klientów zewnętrznych,•zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy- Praca od poniedziałku do piątku (7.00 - 15.00)- Praca w biurze przy monitorze komputerowym - Praca w terenie (przeprowadzanie kontroli gospodarstw na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego)- Prowadzenie samochodu służbowego - Wyjazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Czarnków

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy1. praca administracyjno-biurowa,2. praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 m,3. stres związany z obsługą petentów.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:1. narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą UrzęduMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:•na stanowisku pracy nie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno-biurowa,- praca w terenie – praca w wykopach poniżej 1 metra,- stres związany z obsługą petentów,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy• praca w siedzibie wydziału i w terenie,• permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach• zagrożenie korupcją,• krajowe i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor

Warunki pracy- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,– Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,– Budynek wyposażony w windę osobową,– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,- Dostępność światła...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor

Warunki pracyPraca w siedzibie Urzędu oraz w terenie.Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.Praca w klimatyzowanym pomieszczeniu.Praca z użyciem narzędzi optycznych.Sytuacje stresujące w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor

Warunki pracyInspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących: parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę (do IV piętra). Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy. Praca biurowa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor

Warunki pracyCzas pracy 8 godzin, praca administracyjno-biurowa, komputer, praca przy monitorze komputerowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba poruszania się pieszego na terenie zewnętrznym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Giżycko

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor

Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa w siedzibie budynku. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe. Praca siedząca.Użytkowanie sprzętu biurowego w tym komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie....

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Data dodania: 2020-09-09

Inspektor

Warunki pracy-praca w terenie-stres związany z obsługa klienta zewnętrznego-wysiłek fizyczny-zagrożenie korupcją-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,-praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych,-praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Bronisze

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2020-09-09