Psycholog

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Siedlce

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Data dodania: 2024-04-05

Psycholog

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Data dodania: 2024-04-05

Młodszy inspektor zakładów górniczych

Warunki pracy · trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, · szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie), · narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Data dodania: 2024-04-05

Specjalista

Warunki pracy krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz praca powyżej 4 godzin przy monitorze ekranowym Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2024-04-05

Specjalista

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 w Warszawie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dojście do podjazdu nie posiada przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp. Budynek jest wyposażony w systemy: kontroli...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2024-04-05

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa, na I piętrze w 3-kondygnacyjnym budynku, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze powyżej 4 godzin. Zakres zadań 1.Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Data dodania: 2024-04-05

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa wykonywana w pozycji siedzacej przy komputerze, co najminiej 4 godziny dziennie, zagrozenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, beneficjenci programu, przedstawiciele uczelni, praca pod presją...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2024-04-05

Starszy inspektor

Warunki pracy praca biurowa w pomieszczeniu biurowym, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, oświetlenie naturalne i sztuczne, praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Biała Podlaska

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Data dodania: 2024-04-05

Specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - częsty kontakt z klientem zewnętrznym (osoby ubiegające się o praktyki, staże) - budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Realizuje zadania związane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2024-04-05

Wizytator

Warunki pracy Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze. Urząd jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań prowadzi kontrole w szkołach i placówkach w celu oceny zgodności stanu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Koszalin

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Data dodania: 2024-04-05

Wizytator

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, - wyjazdy służbowe...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Skierniewice

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Data dodania: 2024-04-05

Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Obowiązki: Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP Bieżące monitorowanie i kontrola...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

NES Global Talent

Data dodania: 2024-04-05

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2024-04-05

Starszy inspektor wojewódzki

Warunki pracy Zagrożenie korupcją (nieobciążanie kontrahentów lub nieobciążanie w pełnej wysokości, nieobciążanie odsetkami, wyznaczanie dłuższych terminów na spłatę zobowiązań przez kontrahentów, przedstawianie stanowisk w zakresie zastosowania...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2024-04-05

Starszy inspektor wojewódzki

Warunki pracy W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2024-04-05

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2024-04-05

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-04-05

Starszy specjalista

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Pracuje w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2024-04-05

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Stres Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca na wysokości do 1-3 metrów, Praca fizyczna lekka Dźwiganie ciężarów max 10kg, Praca przy oświetleniu mieszanym,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2024-04-05

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: pracą w terenie pracą w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2024-04-05