Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa. Użytkowanie sprzętu biurowego. Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty z Głównym Urzędem Statystycznym w celu niezbędnych uzgodnień z zakresu realizowanych zadań oraz z kontrahentami w celu egzekucji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-03-12

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-03-12

Starszy informatyk

Warunki pracy Praca biurowa. Użytkowanie sprzętu biurowego. Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada przy wejściu windę z poziomu chodnika na poziom...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-03-12

Młodszy asystent

Warunki pracy Występowanie szczególnie trudnych warunków pracy: praca z materiałem biologicznym; praca przy komputerze; elementy pracy admnistarcyjno-biurowej. Zakres zadań wykonywanie badań pod nadzorem i zgodnie z nadanymi upoważnieniami, wg. określonych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Legnica

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Data dodania: 2023-03-12

Inspektor

Warunki pracy Praca inspektora w oddziale ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, u...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Grudziądz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-03-12

Terenowy inspektor mostowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w terenie Dyspozycyjność związana z odbywaniem wyjazdów słuzbowych (w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnej w terenie, przeprowadzanie przeglądów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Kalisz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-03-12

Inspektor

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, bariry architektoniczne: brak wind i podjazdów, stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Data dodania: 2023-03-12

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku. Praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Krajowe lub zagraniczne wyjazdy słuzbowe. Praca w terenie Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-03-12

Referendarz

Warunki pracy Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2023-03-12

Inspektor

Warunki pracy - praca na III piętrze budynku, wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuch i sprawności obu rąk Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Data dodania: 2023-03-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach o 7:30 do 15:30. Charakter pracy wiąże się z częściową realizacją zadań w innych obiektach KWP na terenie m. Szczecin,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-12

Kontroler skarbowy

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych, -obsługa klienta zewnętrznego, - na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2023-03-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2023-03-12

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-03-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2023-03-12

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-03-12

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w terenie Nietypowe godziny pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Stres związany z typem klienta: rodziny zagrożone...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-03-12

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa powyżej 4 godzin praca wykonywana samodzielnie lub w zespole pod presją czasu czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-12

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-12