Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Praca z dużą ilością...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-04-26

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe. Praca z dużą ilością dokumentów, pod presją czasu, polegająca m.in. na bezpośredniej i telefonicznej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-04-26

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Opracowuje i zamieszcza komunikaty na wewnętrznej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2024-04-26

Referent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: 2024-04-26

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego-powyżej 4 godzin dziennie. Budynek biurowy trzy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Szydłowiec

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-04-26

Referent

Warunki pracy praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren, obsługa klienta zewnętrznego, kontakt z producentami, przedsiębiorcami, czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Wieluń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Data dodania: 2024-04-26

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2024-04-26

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin obsługa klienta zewnętrznego Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Kwidzyn

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2024-04-26

Referent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Toruń

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: 2024-04-26

Referendarz

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2024-04-26

Główny księgowy

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu; - wykonywanie zadań pod presją czasu; - stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku urzędu, z windą (brak podjazdów, drzwi w odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych); -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Data dodania: 2024-04-26

Radca prawny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego związana z częstym reprezentowaniem Urzędu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Data dodania: 2024-04-26

Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej

Wymagania niezbędne Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Zespół Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1

Data dodania: 2024-04-26

Opiekun w domu pomocy społecznej

Pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach osób niepełnosprawnych intelektualnie.Pielęgnowanie, aktywizowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wykształcenie: średnie zawodowe...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Węgorzewo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

Data dodania: 2024-04-26

Opiekun do dzieci

Pomoc w opiece nad dziećmi Wymagania konieczne: Wykształcenie: gimnazjalne Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Banie Mazurskie

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

Data dodania: 2024-04-26

Operator zagęszczarki/pracownik budowlany

według stanowiska pracy i zakresu zadań Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Boćki

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Data dodania: 2024-04-26

Operator wózka widłowego

obsługa wózka widłowego, godz. pracy: 07:00-15:00 Wymagania inne: uprawnienia na operatora wózka widłowego

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Gorzewo

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

Data dodania: 2024-04-26

Ogrodnik terenów zieleni

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Solec nad Wisłą

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku

Data dodania: 2024-04-26

Murarz

Wykonywanie prac murarskich na terenie budowy obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Zaborowo

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

Data dodania: 2024-04-26

Monter reklam

Obsługa maszyny CNC. Obsługa spawarki. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Uprawnienia: obsługa komputera Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Lasocice

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

Data dodania: 2024-04-26