Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor

Warunki pracy praca biurowa pow. 4 godzin przy komputerze Zakres zadań prowadzi obsługę urlopową policjantów i pracowników Policji prowadzi dokumentację związaną z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami w celu realizcji polityki szkoleniowej informuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Grójec

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

Data dodania: 2023-01-16

Radca

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie komunikacji wewnętrznej przy współudziale komórek organizacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb i specyfiki, identyfikuje i dokonuje doboru...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Starszy referent

Warunki pracy · Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki (na potrzeby urzędu możliwość wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w art. 97 Ustawy o...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Szamotuły

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Szamotułach

Data dodania: 2023-01-16

Starszy referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych, - obsługa klienta zewnętrznego, - na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2023-01-16

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru). Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu. Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. interesanci,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Siedlce

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Data dodania: 2023-01-16

Laborant

Warunki pracy praca w laboratorium biologicznym, kontakt z materiałem roślinnym i odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie, użytkowanie sprzętu laboratoryjnego oraz biurowego, duża liczba i różnorodność...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Pruszcz Gdański

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Referent prawny

Warunki pracy Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z: - pracą przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie, - analizą tekstu, który może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisany mało czytelnym pismem odręcznym, - prowadzeniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze oraz miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie miasta Wrocławia. Praca w dni robocze od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie, z możliwością rozpoczynania pracy w godzinach między 6:00...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, praca w terenie, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach administacji publicznej. Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-16

Starszy inspektor

Warunki pracy Głównie praca administracyjno - biurowa. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy: pomieszczenia wydziału mieszczą się na parterze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Data dodania: 2023-01-16

Starszy inspektor

Warunki pracy Prace związane z instalowaniem, serwisowaniem sprzętu informatycznego. Realizowane zadania wymagają systematyczności, rzetelności i terminowości. Praca wykonywana jest na stanowisku komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy....

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-16

Starszy inspektor

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-16

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Inspektor

Warunki pracy Praca ta ma charakter biurowo-inspekcyjny. Występują wyjazdy w teren na kontrole rolników i przedsiębiorców. Mogą występować sytuacje stresowe wynikające z kontrolnej specyfiki pracy. Praca wymaga kierowania samochodem osobowym - służbowym....

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-16

Starszy inspektor

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze administracyjno-biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich, winda,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-16

Starszy referent

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywania w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-16

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych, przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie Miasta Szczecin (praca na wysokości). Przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji....

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-16

Starszy referent

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w biurowe urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy –...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Data dodania: 2023-01-16