Oficer portu

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - nietypowe godziny pracy - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2023-03-05

Asystent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Płock

Krajowa Informacja Skarbowa

Data dodania: 2023-03-05

Radca prawny

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek wyposażony w windy,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Utrzymuje w sprawności operacyjnej system ZSRN. Koordynuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-05

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa, budynek dwukondygnacyjny bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Prowadzi i dokonuje wpisów w Książkach Obiektów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-05

Statystyk

Warunki pracy Charakter pracy: w systemie ośmiogodzinnym, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Możliwe wyjazdy służbowe. Stanowisko znajduje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-05

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Ruda Śląska

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej

Data dodania: 2023-03-05

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa z komputerem oraz terenowa. Jazda samochodem służbowym. Zakres zadań Wykonuje zadania wynikające z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; Prowadzi rozpoznawanie i zwalczanie chorób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Opole Lubelskie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim

Data dodania: 2023-03-05

Starszy inspektor

Warunki pracy - Budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów), - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, - stres związany z pracą pod presją czasu, - obsługa klientów zewnętrznych. Zakres zadań Wykonuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Data dodania: 2023-03-05

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Starszy inspektor

Warunki pracy permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Praca w siedzibie Urzędu Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.warunki architektoniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Data dodania: 2023-03-05

Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy) - praca w terenie - krajowe wyjazdy służbowe - zagrożenie korupcją -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2023-03-05

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: - pracą w terenie, -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2023-03-05

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godzinnym w siedzibie urzędu na II piętrze oraz w pomieszczeniach na poziomie piwnic, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Data dodania: 2023-03-05

Starszy inspektor

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, obecność wind, wejście schodami, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Sporządza miesięczne i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Urząd Morski w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-05

Księgowy

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Kontakt z klientem zewnętrznym. W budynku (na parterze) znajduje się...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-05

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych, -zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-03-05

Inspektor

Warunki pracy Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Praca wymagająca koncentracji, samodzielnościjak i pracy w grupie, często pod...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Data dodania: 2023-03-05

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w terenie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie korupcją Permamentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa ) lub prowadzenie kontroli w innych urzędach Zakres zadań Realizuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Data dodania: 2023-03-05