Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w systemie 12 godzinnym, zmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe, praca na wysokości (kontrola transportów zwierząt i samochodów cystern), praca w niskich temperaturach (chłodnie, mroźnie), pobieranie prób do badań laboratoryjnych (z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Kuźnica

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

Data dodania: 2023-03-11

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2023-03-11

Starszy referent

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon, niszczarka. Zakres zadań sporządzanie i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Jelenia Góra

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Data dodania: 2023-03-11

Starszy inspektor

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na realizacji zamówień publicznych i opracowywaniu dokumentów; - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); - praca przy monitorze ekranowym powyżej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Data dodania: 2023-03-11

Radca

Warunki pracy Praca na stanowisku może wiązać się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami), częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy opisane jest na stronie:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2023-03-11

Starszy inspektor wojewódzki

Warunki pracy Zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją czasu W przypadku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2023-03-11

Informatyk

Warunki pracy Zadania realizowane są w siedzibie Inspektoratu - praca wykonywana na stanowisku pracy i na terenie budynków Inspektoratu, kontakt z klientami zewnętrznymi. Praca w inspektoracie w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Data dodania: 2023-03-11

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Data dodania: 2023-03-11

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu polegająca na uczestniczeniu w oględzinach w terenie (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Bezpośredni kontakt z petentami,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Siemianowice Śląskie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemianowicach Śląskich

Data dodania: 2023-03-11

Starszy inspektor

Warunki pracy zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (praca pod presją czasu, kolejki, hałas, stres) Praca na ww. stanowisku odbywa się na parterze (sale obsługi) i pierwszym piętrze w dwóch przylegających do siebie budynkach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2023-03-11

Starszy księgowy

Warunki pracy Praca w siedzibie WIORiN Opole oraz na terenie województwa opolskiego (wyjazdy w celu realizacji zadań finansowych). Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Data dodania: 2023-03-11

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Data dodania: 2023-03-11

Specjalista

Warunki pracy Permanentna obsługa klientów zewnętrznych Stres związany z obsługą trudnego klienta Zagrożenie korupcją Krajowe i zagraniczne podróże służbowe Budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych Praca przy komputerze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-03-11

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na III...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Data dodania: 2023-03-11

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca w terenie; - wyjazdy służbowe; - kontakt ze zwierzętami; - praca przy komputerze Zakres zadań monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt prowadzenie postępowań administracyjnych realizacja programów zwalczania chorób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Zwoleń

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu

Data dodania: 2023-03-11

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-03-11

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-11

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, w systemie 12 godzinnym, dwuzmianowa, z użyciem monitora ekranowego. Praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie prób do badań laboratoryjnych produktów ze środków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Korczowa

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej

Data dodania: 2023-03-11

Inspektor

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu , praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych. Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Data dodania: 2023-03-11

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca w terenie; - wyjazdy służbowe; - kontakt ze zwierzętami; - praca przy komputerze Zakres zadań monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt prowadzenie postępowań administracyjnych realizacja programów zwalczania chorób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Zwoleń

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu

Data dodania: 2023-03-11