Referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych, - obsługa klienta zewnętrznego, - na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2023-01-23

Specjalista

Warunki pracy • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne) • Zagrożenie naciskami grup przestępczych • Zagrożenie korupcją • Permanentna obsługa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Data dodania: 2023-01-23

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zagrożenie korupcją Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu kołobrzeskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, urządzeniach pomiarowych i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Kołobrzeg

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu

Data dodania: 2023-01-23

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w Zintegrowanym Centrum Bezpieczeństwa, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu kołobrzeskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, urządzeniach pomiarowych i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Kołobrzeg

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie - obszar powiatu nowodworskiego, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych, kontakt ze zwierzętami -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Nowy Dwór Gdański

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim

Data dodania: 2023-01-23

Specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - krajowe wyjazdy służbowe (ok. 2-3 razy w roku), - praca poza godzinami pracy urzędu (kilka razy w roku) - zagrożenie korupcją, - praca w stresie, - budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w godz. 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Główny specjalista

Warunki pracy praca w siedzibie Inspektoratu, praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, miejsce pracy na VIII piętrze w siedzibie Inspektoratu, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w godz. 7.00-15.00 Obsługa komputera i urządzeń biurowych Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym) Obsługa klientów Stanowisko pracy zlokalizoane na parterze budynku bez windy, podjazdów i innych usprawnień...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Krasnystaw

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie

Data dodania: 2023-01-23

Starszy inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy 1. Praca administracyjno-biurowa. 2. Praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3m. 3. Stres związany z obsługą petentów. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Tarnów

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Data dodania: 2023-01-23

Młodszy kontroler skarbowy

Warunki pracy Budynek niedostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Ciechanów

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w godz. 7.00 - 15.00 Obsługa komputera i urządzeń biurowych Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym) Obsługa klientów Stanowsikso pracy zlokalizowane na parterze budynku bez windy i innych usprawnień dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Krasnystaw

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa oraz wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów, kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym (teren działania Powiatowego Inspektoratu w Rybniku: miasto Rybnik, miasto Żory, powiat rybnicki). Siedziba PIW w Rybniku nie posiada...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Rybnik

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku

Data dodania: 2023-01-23

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy • praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, • obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), • wyjazdy w teren w celu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Data dodania: 2023-01-23

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-01-23