Młodszy inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy Praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Dąbrowa Górnicza

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

Data dodania: 2023-01-15

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach), praca w stresie pod...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-01-15

Starszy specjalista

Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00 praca w siedzibie urzędu praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie zagrożenie korupcją bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-15

Specjalista

Warunki pracy praca zmianowa oraz dyżury praca w siedzibie urzędu i w terenie kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-15

Radca prawny

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, II piętro, budynek A, praca na terenie Urzędu- 40 godzin tygodniowo, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty z: przedstawicielami samorządu terytorialnego, interesantami, organami wymiaru...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Data dodania: 2023-01-15

Młodszy specjalista

Warunki pracy czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-01-15

Referent

Warunki pracy - praca w siedzibie Inspektoratu, - kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu, - praca biurowa przy komputerze pow. 4 godzin. Zakres zadań organizuje pracę kancelarii w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie Wojewódzkiego Inspektoratu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Ciechanów

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-01-15

Specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-15

Inspektor

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, Budynek wyposażony w windę osobową, Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-15

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie urzedu i poza siedzibą urzedu- powiat goleniowski. Możliwe nietypowe godziny pracy np; interwencje, wysyłki ( eksporty zywności. Praca w terenie - wyjazdy w celu kontroli zakładów objetych nadzorem, wyjazdy służbowe. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Nowogard

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie

Data dodania: 2023-01-15

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa, budynek dwukondygnacyjny bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Prowadzi i dokonuje wpisów w Książkach Obiektów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-15

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Urząd Statystyczny w Krakowie

Data dodania: 2023-01-15

Referent prawny

Warunki pracy Praca w urzędzie przy komputerze, wyjazdy na szkolenia. Delegatura mieści się na II piętrze bez windy. Obsługa klientów zewnętrznych. Zakres zadań weryfikacja akt kontroli przedłożonych do zaopiniowania przez dyrektora delegatury prowadzenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Legnica

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-15

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Wołomin

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-15

Referent

Warunki pracy praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka), praca przy komputerze, oświetlenie naturalne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Data dodania: 2023-01-15

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i pism...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Bielsko-Biała

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Data dodania: 2023-01-15

Kontroler skarbowy

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych, - obsługa klienta zewnętrznego, - na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2023-01-15

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-01-15

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie pomieszczenia pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Krotoszyn

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-15

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-15