Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-22

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-01-22

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca w terenie; - wyjazdy służbowe; - kontakt ze zwierzętami; - praca przy komputerze Zakres zadań monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt prowadzenie postępowań administracyjnych realizacja programów zwalczania chorób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Zwoleń

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu

Data dodania: 2023-01-22

Kierownik oddziału

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - praca pod presją czasu. Praca wykonywana w budynku przy ul. Warszawskiej 3. Budynek nie uwzględnia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Data dodania: 2023-01-22

Młodszy informatyk

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, nietypowe godziny pracy, wyjazdy służbowe, budynek częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawością....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2023-01-22

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Praca w terenie, stres, zagrożenia korupcją. Praca na komputerze, bariery architektoniczne w budynku-brak windy Zakres zadań przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia dotyczące wykonywania prac konserwatorskich, restauratorskich,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wałbrzych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-22

Starszy księgowy

Warunki pracy Stanowisko znajduje się na 4 piętrze w siedzibie Urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-22

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku dostosowanym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada windę, korytarze i toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd. Stanowisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Mińsk Mazowiecki

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-22

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: krajowymi lub...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-22

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Data dodania: 2023-01-22

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w biurze i w terenie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Możliwe nietypowe godziny pracy, również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy. Praca przy użyciu komputera i urządzeń biurowych. Wyjazdy w teren - kontakt...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Trzebnica

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy

Data dodania: 2023-01-22

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Data dodania: 2023-01-22

Specjalista

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2023-01-22

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w biurze i w terenie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Możliwe nietypowe godziny pracy, również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy. Praca przy użyciu komputera i urządzeń biurowych. Wyjazdy w teren - kontakt...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Trzebnica

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy

Data dodania: 2023-01-22

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca w siedzibie Komendy, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 Praca administracyjno-biurowa Obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych powyżej 4 godzin dziennie, Praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Świętochłowice

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

Data dodania: 2023-01-22

Asystent

Warunki pracy - praca laboratoryjna, - brak czynników uciążliwych, -kontakt z materiałem zakaźnym, - umiarkowany wysiłek fizyczny, - w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych, - obsługa sprzętu laboratoryjnego, - praca w godzinach 8.15-16.15,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Data dodania: 2023-01-22

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-22

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-22

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-01-22

Starszy specjalista

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2023-01-22