Księgowy

Warunki pracy-praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15,-praca w biurze przy komputerze, obsługa programów informatycznych, księgowych,-praca pod presją czasu,-szkolenia. Zakres zadań prowadzenie księgowości finansowo-...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Sępólno Krajeńskie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim

Data dodania: 2020-09-15

Księgowy

Warunki pracyWykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca siedząca, z dokumentami, wykonywana pod presją czasu.Praca wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2020-09-15

Kontroler skarbowy

Warunki pracy- Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe- Praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie- Oświetlenie sztuczne i naturalne- Praca pod presją czasu, której towarzyszy stres wynikający z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy- praca w siedzibie Urzędu,- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;- występowanie uciążliwych warunków pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy•Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,• Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,•Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy- budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy,- brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,- praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Kartuzy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracyPraca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.Praca na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy• praca w siedzibie delegatury i w terenie• permanentna obsługa klientów zewnętrznych,• zagrożenie korupcją,• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,• praca na wysokości powyżej 3 m,• brak oznaczeń dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Płock

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: •liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne, przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji,•praca przy komputerze powyżej 4...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Głubczyce

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Głubczyckim

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracypraca biurowa, reprezentacja urzędu, kontrole i inspekcje w tereni Zakres zadań przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Sępólno Krajeńskie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor

Warunki pracypraca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor

Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Współpraca z Urzędem Ochrony...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor

Warunki pracyPraca w siedzibie komendy na stanowisku administracyjno-biurowym. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe. Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów w budynku. Zakres zadań Pisanie tekstów,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor

Warunki pracy• Praca terenowo-biurowa• Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych• Wprowadzanie danych do komputera• Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego• Możliwość kontaktu ze środkami ochrony roślin lub z roślinami, na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Zamość

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor

Warunki pracyWarunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :• praca administracyjno-biurowa, praca w terenie,• zagrożenie korupcją,• użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor

Warunki pracy- bariery architektoniczne: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;- stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu;- większość czynności jest wykonywana w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Wejherowo

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Data dodania: 2020-09-15

Inspektor

Warunki pracy• praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych• praca wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku• praca na wysokości powyżej 3 m• obsługa komputera powyżej 4 godzin...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Koroszczyn

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Data dodania: 2020-09-15

Główny specjalista

Warunki pracy- praca w pomieszczeniu biurowym,- naturalne i sztuczne oświetlenie,- wymuszona pozycja ciała,- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,- w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku,- krajowe lub zagraniczne wyjazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-09-15

Główny specjalista

Warunki pracyPracownikom oferujemy:•Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy•Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe•Możliwość rozwoju poprzez...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2020-09-15

Główny specjalista

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca biurowa przy komputerze. Zagrożenie korupcją ze względu na dostęp do informacji finansowych nadzorowanych spółek. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2020-09-15