Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe. Praca z dużą ilością dokumentów, pod presją czasu, polegająca m.in. na bezpośredniej i telefonicznej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-06

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Praca w siedzibie Urzędu w budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak windy. Toalety dostosowane do potrzeb dla osób z niepełnosprawnością...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Węgrów

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-06

Starszy laborant

Warunki pracy - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - praca przy materiale zakaźnym (organizmy testowe – szczepy mikrobiologiczne), praca przy autoklawie (urządzenia wysokociśnieniowe), praca z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Krosno

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Data dodania: 2023-03-06

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą na terenie powiatu puławskiego- wykonywanie czynności inspekcyjno-orzeczniczych, praca przy komputerze, praca na wysokości pow. 3 m oraz prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B (podczas...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Puławy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Puławach

Data dodania: 2023-03-06

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera, zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt dostosowany do potrzeb osób z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2023-03-06

Kontroler weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie na obszarze powiatu. Narzędzia i materiały pracy - praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie i inne narzędzia biurowe (fax, skaner, kserokopiarka). Bariery architektoniczne - brak podjazdów. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Dębica

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Data dodania: 2023-03-06

Inspektor

Warunki pracy Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu z uwagi na prowadzone sprawy z zakresu działalności inspekcyjnej na terenie powiatu konińskiego (wyjazdy w teren samochodem służbowym). Pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku Starostwa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Konin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie

Data dodania: 2023-03-06

Starszy oficer portu

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - nietypowe godziny pracy - krajowe wyjazdy służbowe - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Sztutowo

Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2023-03-06

Inspektor

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym; praca przy oświetleniu mieszanym; stres związany z obsługą klientów zewnętrznych; praca o charakterze dynamicznym: w biurze i w terenie; wysiłek fizyczny - przenoszenie akt;...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Data dodania: 2023-03-06

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów); Stanowisko pracy mieści się na II piętrze....

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Data dodania: 2023-03-06

Starszy referent

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Data dodania: 2023-03-06

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na III piętrze; zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, drzwi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-03-06

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-03-06

Inspektor

Warunki pracy - Praca w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Lublinie na stanowisku o charakterze kancelaryjno - biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Praca w podstawowym systemie czasu pracy w godz. 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Komenda Miejska Policji w Lublinie

Data dodania: 2023-03-06

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca w siedzibie inspektoratu, w biurze przy komputerze oraz w terenie, na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe. Siedziba biura znajduje się na parterze z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Pracownikom...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Jelenia Góra

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jeleniej Górze

Data dodania: 2023-03-06

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; wymaga przemieszczania się...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-06

Specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-06

Specjalista

Warunki pracy · Praca w siedzibie Urzędu; · Częste kontakty z klientem zewnętrznym; · Wykonywanie zadań pod presją czasu; · Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-06

Inspektor

Warunki pracy • praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych • praca wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku • praca na wysokości powyżej 3 m • obsługa komputera powyżej 4 godzin...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Koroszczyn

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Data dodania: 2023-03-06

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zagrożenie korupcją Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zakres zadań Opracowuje i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-03-06