Referendarz

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - obsługa klientów zewnętrznych Urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa, jednozmianowa w godzinach od 7.30 - do 15.30. Wymagana znajomość obsługi komputera. Zakres zadań Zapewnia i kontroluje ochronę informacji niejawnych w Komendzie, Opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Wąbrzeźno

Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie

Data dodania: 2023-01-21

Starszy referent

Warunki pracy Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała, przy urządzeniach labolatoryjnych. Wykonywanie czynności o...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Data dodania: 2023-01-21

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa - siedząca oświetlenie naturalne i sztuczne obsługa stanowiska komputerowego powyżej 4 godzin na dobę obsługa klienta Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-21

Referent

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie - obszar powiatu górowskiego, kontakt ze zwierzętami, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Góra

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor

Warunki pracy praca biurowa, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera pow. 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze i w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Data dodania: 2023-01-21

Starszy inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie (rozprawy administracyjne), wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na III piętrze (Warszawa) lub na II piętrze (Ostrołęka), lub na I...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu, - praca w pomieszczeniu biurowym, - praca w godzinach 8.15 – 16.15, - oświetlenie naturalne i sztuczne,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21

Referendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Obsługuje finansowanie wyprzedzające wybranych działań w ramach Programu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21

Referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych, -obsługa klienta zewnętrznego, - na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2023-01-21

Referent

Warunki pracy Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Prowadzi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Stres związany z obsługą klientów. Zakres zadań Planuje i prowadzi inspekcje zabytków architektury i budownictwa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przed monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, na parterze budynku, budynek bez udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, praca w terenie, na wysokości do trzech metrów. Zakres zadań rozpoznaje wartości...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Kalisz

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-21

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie oraz na obszarze jego właściwości czyli w powiecie kutnowskim oraz powiecie łęczyckim w zakładach będących pod nadzorem PLW W KUTNIE, które posiadają uprawnienia eksportowe na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Kutno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Data dodania: 2023-01-21

Informatyk

Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Data dodania: 2023-01-21