Zastępca naczelnika wydziału

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca na wysokości powyżej 3 m), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Kontakt z klientem zewnętrznym. W budynku znajduje się winda oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Koszalin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-19

Referendarz

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Zamość

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Data dodania: 2023-01-19

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca pod presją czasu, przy komputerze powyżej 4...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na IV piętrze, praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, drzwi...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej. Praca wymagająca koncentracji. Współuczestniczenie w działaniach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Data dodania: 2023-01-19

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: pracą w terenie, pracą w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Naczelnik wydziału

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Obsługa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data dodania: 2023-01-19

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Główny specjalista

Warunki pracy · Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych; · Praca w terenie, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych; · Częste kontakty z klientem zewnętrznym; ·...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-19

Referent prawny

Warunki pracy Praca biurowa w urzędzie, praca przy komputerze i obsługa innych urządzeń biurowych. Siedziba urzędu mieści się w budynku na II piętrze. Zakres zadań obsługa prawna inspektoratu prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola

Data dodania: 2023-01-19

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu oraz praca inspekcyjno-kontrolna poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole terenowe), obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, prowadzenie pojazdu służbowego. Siedziba urzędu mieści się w budynku na II...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola

Data dodania: 2023-01-19

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Praca w terenie, stres, zagrożenie korupcją, praca na komputerze. Zakres zadań prowadzenie systematycznych terenowych lustracji obiektów zabytkowych w celu rozpoznania stanu zachowania, stanów prawno-własnościowych, aktualnego sposobu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-19

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Realizacja zadań związana z: - pracą w terenie, -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją prowadzenie kontroli w innych urzędach Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-19

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Kontakt z klientem zewnętrznym. W budynku (na parterze) znajduje się...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-19

Specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-19