Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi zagrożeniem korupcją...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Mechanik samochodowy-wulkanizator

wg zakresu czynności Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Żydowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

Data dodania: 2023-09-07

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Prowadzenie zajęć dla uczniów z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa". Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), specjalizacja: Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Gródek (pow. świecki, gm. Drzycim), Gródek

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

Data dodania: 2023-09-07

Nauczyciel przedszkolny

Prowadzenie zajęć dla dzieci w weiku przedszkolnym, opieka nad dziećmi w czasi dnia zajeć, organizacja zabaw oraz edukacji dla dzieci. Planowanie zajęć wg programu edukacji Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne Wymagania...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Bedlno (pow. radzyński, gm. Radzyń Podlaski), Bedlno

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Data dodania: 2023-09-07

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Prowadzenie zajęć dla uczniów przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie". Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, specjalizacja: Wychowanie do zycia w rodzinie Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Gródek (pow. świecki, gm. Drzycim), Gródek

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

Data dodania: 2023-09-07

Pomocnik mleczarski

1.Przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej I Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz zasad BHP przed przystąpieniem do produkcji w czasie i poza zakończonym procesie produkcyjnym.2.Przygotowanie linii nabiałowych, maszyn ,urządzeń, sprzętu oraz pomieszczeń...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Kosów Lacki

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Data dodania: 2023-09-07

Pomocnik rolnika

zbiór owoców, prace w gospodarstwie Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Goszczyn

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

Data dodania: 2023-09-07

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Pomocniczy robotnik polowy

w/g zakresu Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Jeglówek

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

Data dodania: 2023-09-07

Pomoc kuchenna

zgodnie z programem stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: komunikatywność Uprawnienia: praca w zespole Wymagania inne: zaangażowanie, kultura osobista

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Nowy Targ

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

Data dodania: 2023-09-07

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Pomoc kuchenna

obsługa maszyn i urządzeń e kuchni. wstępna obróbka warzyw i mięsa, przygotowywanie posiłków, czynna pomoc przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej, dbanie o czystość stołów na stołówce szkolnej i na kuchni, zaznajomienie się z tworzeniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Pszczyna

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Data dodania: 2023-09-07

Pomoc kuchenna

przygotowywanie półproduktów, zabezpieczanie i przechowywanie produktów, sporządzanie potrwa i napojów, obsługa maszyn gastronomicznych Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: wykszt. średnie, oferta po stażu

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Regimin

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Data dodania: 2023-09-07

Pomoc kuchenna

Zapoznanie z aktualnym menu, przygotowanie dań zgodnie ze sztuką kuchni tajskiej. Wypełnianie poleceń przełożonego kucharza. Przestrzeganie przespisów BHP, przecipożarowych oraz systemu HACCP. Utrzymywanie porządku w miejscu pracy. Dbałość o dobre imię i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Ząbki

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie

Data dodania: 2023-09-07

Operator wprowadzania danych

wprowadzanie danych z deklaracji do systemów i podsystemów informatycznych Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kazimierza Wielka

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Data dodania: 2023-09-07

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Jarogniewice

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

Data dodania: 2023-09-07

Kontroler skarbowy

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, pedagogiczne Wymagania inne: oferta stażu przeznaczona dla bezrobotnych zarejestrowanuch w UPPO posiadających wykształcenie minimum średnie z przygotowaniem pedagogicznym

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Data dodania: 2023-09-07

Pomoc kuchenna

Wykonywanie pracy na stanowisku Pomoc kuchenna Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Przeworsk

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

Data dodania: 2023-09-07

Pokojowa

według stanowiska i programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Brańsk

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Data dodania: 2023-09-07