Archiwista

-zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi,-zapoznanie się z obowiązującym regulaminem pracy i stanowiskiem pracy,-zapoznanie się z zasadami prowadzenia spraw kancelaryjno-biurowych,-nauka o0bsługiwania...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Wałcz

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu

Data dodania: 2023-01-31

Analityk biznesowy

Przygotowanie i uczestnictwo w warsztatach i prezentacjach zorganizowanych przez klienta w celu zebrania wymagań biznesowych. Planowanie lub współuczestniczenie w planowaniu szczegółów implementacji oprogramowania. Tworzenie oraz analiza dokumentacji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-31

Administrator systemu

planowanie i inicjowanie działań związanych z utrzymaniem Systemu Centralnego FEAD (SC FEAD), wspomagającego realizację PO PŻ 2014-2020, w tym: opracowywanie planu wydatków, udział w tworzeniu projektów rozwoju i modyfikacji SC FEAD, udział we wdrażaniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Data dodania: 2023-01-31

Technik – Automatyk (K/M)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Bieżące usuwanie usterek i przywracanie funkcjonalności systemów; Cykliczne wykonywanie inspekcji oraz przeglądów maszyn i urządzeń; Diagnozowanie przyczyn awarii i podejmowanie działań zapobiegawczych; Wdrażanie modernizacji oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Niepołomice

Talent IN sp. z o.o.

Data dodania: 2023-01-31

Specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-31

Specjalista

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Starszy inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca związana z obsługą klienta, praca na parterze, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Radca prawny

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Starszy inspektor

Warunki pracy - komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-31

Aplikant

Warunki pracy Planowane jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w trybie on-line. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii B, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Pojazd...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, praca w siedzibie urzędu i praca poza siedzibą urzędu, teren powiatu zielonogórskiego, wyjazdy samochodem służbowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Data dodania: 2023-01-31

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Archiwista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Sopot

Komenda Miejska Policji w Sopocie

Data dodania: 2023-01-31

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa i terenowa. Zakres zadań Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Opole Lubelskie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim

Data dodania: 2023-01-31

Specjalista

Warunki pracy bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-31

Specjalista

Warunki pracy bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-31

Podreferendarz

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa klienta zewnętrznego. Praca pod presją czasu. Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres zadań Przyjmuje i rejestruje korespondencję wpływającą do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Budynek wyposażony w windę osobową, Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku, Występuje stres związany z obsługą klientów zewnętrznych tj....

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-31

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy -praca biurowa, -praca w siedzibie wydziału i terenie, -permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) -zagrożenie korupcją, -praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, -brak oznaczeń dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2023-01-31