Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracy praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar województwa mazowieckiego, kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu, stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem W służbie cywilnej nie może...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Ciechanów

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracy praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar województwa mazowieckiego, kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu, stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem W służbie cywilnej nie może...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Siedlce

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracy praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar województwa mazowieckiego, kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu, stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym, wyposażone w komputer z oprogramowaniem W służbie cywilnej nie może...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Inspektor

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie ( w szczególności kontrole), wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca wymagająca dyspozycyjności, praca na III piętrze, permanentna...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Wyjazdy samochodami służbowymi ze...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Data dodania: 2023-09-22

Inspektor

Warunki pracy - Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. - Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma bezpośredni kontakt z metalami m. in. nikiel, ołów, metale szlachetne. - Praca wymaga wykonywania...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Inspektor

Warunki pracy Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym

OPIEKA NAD DZIEĆMI Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne: język angielski poziom zaawansowany -mile widziany, doświadczenie zawodowe w pracy z małymi dziećmi do lat 3

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Rypin

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie

Data dodania: 2023-09-22

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach o 7:30 do 15:30. Charakter pracy wiąże się z wyjazdami służbowymi, udziałem w szkoleniach, zebraniach i konferencjach....

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Data dodania: 2023-09-22

Opiekunka dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły

opieka i odpowiedzialnośc za bezpieczeństwo dzieci i młodziezy Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Różan

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim

Data dodania: 2023-09-22

Inspektor

Warunki pracy Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym w wymuszonej pozycji ciała. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca dokładności i staranności. Praca w budynku urzędu. Budynek jest...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

Data dodania: 2023-09-22

Główny specjalista

Warunki pracy Praca na stanowisku wiąże się z częstym rezprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, nietypowynymi godzinami pracy (w tym dyżury), dyspozycyjnością, zagrożeniem korupcją. Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Główny specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie (w szczególności kontrole), wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na III piętrze - Warszawa, na I piętrze - Płock, na II piętrze -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), obsługa klienta wewnętrznego i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Główny specjalista

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, występowanie uciążliwych warunków pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-09-22

Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży

Obsługa urządzeń do klejenia odzieży. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

Data dodania: 2023-09-22

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-09-22