Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu oraz w terenie - obszar powiatu biłgorajskiego, prowadzenie samochodu służbowego, praca przy komputerze, kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami, budynek nie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Biłgoraj

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju

Data dodania: 2024-07-14

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Budynek nie posiada windy,jedynie parter budynku przystosowany do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-07-14

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w podległej siedzibie przy ul. Stawki 2, 27 piętro, winda, brak toalety dostosowanej dla potrzeb osób z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-07-14

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań . Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2024-07-14

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa o charakterze administracyjno-biurowym, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Olesno

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Data dodania: 2024-07-14

Starszy specjalista

Warunki pracy 1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: praca w terenie szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie) narażenie na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Data dodania: 2024-07-14

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Data dodania: 2024-07-14

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją zagrożenie naciskami grup przestępczych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2024-07-14

Dyrektor delegatury

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę Wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami Wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Suwałki

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Data dodania: 2024-07-14

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca w siedzibie, jak i poza siedzibą urzędu wyjazdy służbowe praca w miejscach przebywania zwierząt stres związany z przeprowadzaniem kontroli siedziba urzędu na piętrze, brak wind i podjazdów narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Sejny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach

Data dodania: 2024-07-14

Wizytator

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę Wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami Praca w siedzibie urzędu lub poza nim (I i II piętro...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Data dodania: 2024-07-14

Inspektor

Warunki pracy - Praca o charakterze administracyjno-biurowym - obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, - praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym - naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Data dodania: 2024-07-14

Starszy referent

Warunki pracy praca przy monitorze ekranowym w pomieszczeniu biurowym w warunkach normalnych budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zakres zadań przyjmuje i ewidencjonuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Miejska Policji w Opolu

Data dodania: 2024-07-14

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów - samochód służbowy, - kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym, - urządzenia pomiarowe i specjalistyczne - praca w biurze na pierwszym piętrze bez windy i podjazdu dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Gorlice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach

Data dodania: 2024-07-14

Kierownik oddziału

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie urzędu z możliwością pracy w delegacji stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego stanowisko pracy wyposażone w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2024-07-14

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2024-07-14

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym. Stanowisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Data dodania: 2024-07-14

Referendarz

Warunki pracy · częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz · zagrożenie korupcją Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2024-07-14

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Kontakt z klientem. Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku....

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: 2024-07-14

Specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2024-07-14