Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-24

Inspektor

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wyjazdy służbowe. Praca z biurowymi urządzeniami wielofuncyjnymi. Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do osób poruszających się na wózku...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Data dodania: 2023-03-24

Starszy specjalista

Warunki pracy Wydział Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2023-03-24

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych - utrudniony dostęp do pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Sandomierz

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Data dodania: 2023-03-24

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych, praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Data dodania: 2023-03-24

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy na stanowisku: 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu - praca w pomieszczeniu biurowym/w terenie (załatwianie spraw poza...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-24

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie na obszarze powiatu. Narzędzia i materiały pracy - praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie i inne narzędzia biurowe (fax, skaner, kserokopiarka) . Bariery architektoniczne - brak podjazdów. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Dębica

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Data dodania: 2023-03-24

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku....

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-24

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data dodania: 2023-03-24

Inspektor

Warunki pracy - praca na parterze budynku, wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuch i sprawności obu rąk Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Data dodania: 2023-03-24

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Data dodania: 2023-03-24

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe. Praca z dużą ilością dokumentów, pod presją czasu, polegająca m.in. na bezpośredniej i telefonicznej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-24

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, - brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, - praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Kartuzy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Data dodania: 2023-03-24

Inspektor

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo-terenowym. Praca w biurze wymagająca zorganizowania, koncentracji, staranności, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się z w szczególności ze sprawnym, samodzielnym przeprowadzanim...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-24

Główny specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-03-24

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2023-03-24

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Zagrożenie korupcją. 2. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2023-03-24

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze - obecność windy. Zakres zadań prowadzi dokumentację związaną z obsługą składnicy akt I...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Data dodania: 2023-03-24

Referent

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu znajdująca się na ul. Białobrzeskiej 53a jest budynkiem wielokondygnacyjnym, nie wyposażonym w windy osobowe. Wejście główne posiada podjazdy dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-24

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-24