Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy - Praca biurowa z wykorzystaniem komuputera i urządzeń biurowych; - Praca przy monitorze komputerowym powyże 4 godzin dziennie; - Wykonywanie kontroli i inspekcji w terenie; - Kierowanie samochodem osobowym służbowym; Zakres zadań prowadzenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Opatów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie

Data dodania: 2023-03-17

Psycholog

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym zlokalizowanym na V piętrze w budynku XV kondygnacyjnym Zainstalowana winda Zagrożenie korupcją Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Krajowe lub zagraniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-03-17

Starszy inspektor

Warunki pracy CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Nadzór nad stanem technicznym oraz wykonywanie montaży, napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń radiokomunikacji eksploatowanych w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych. Opracowywanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Przemyśl

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Data dodania: 2023-03-17

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-03-17

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, -występowanie uciążliwych warunków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-03-17

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-17

Podreferendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Starszy specjalista

Warunki pracy CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Prowadzenie badań, sporządzanie diagnozy psychologicznej i opiniowanie kandydatów do służby oraz pracowników cywilnych, opiniowanie i określanie predyspozycji funkcjonariuszy SG na określone stanowiska...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Przemyśl

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Data dodania: 2023-03-17

Księgowy

Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 praca w siedzibie urzędu i poza urzędem (praca w terenie-powiat ostrowski) wyjazdy służbowe szkolenia obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie praca przy komputerze i innych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Ostrów Wielkopolski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim

Data dodania: 2023-03-17

Legalizator

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca o charakterze technicznym i administracyjno-biurowym z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, polegająca na sprawdzaniu, czy zgłoszone...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-17

Młodszy księgowy

Warunki pracy Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową Zakres zadań SPORZĄDZANIE PRZELEWÓW DOTYCZĄCYCH WYNAGRODZEŃ, PODATKÓW, SKŁADEK ZUS, OBSŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NBP, PRZYGOTOWANIE PRZELEWÓW DOTYCZĄCYCH...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-17

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca przy komputerze Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca o charakterze biurowym, wymagająca koncentracji i samodzielności. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy, czas pracy przy monitorze powyżej 4...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-17

Referent prawny

Warunki pracy Budynek przy ul. Stefana Batorego 5: Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Inspektor

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Data dodania: 2023-03-17

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca o charakterze kontrolnym i administracyjno-biurowym. Wykonywanie czynności związanych z kontrolami podmiotów gospodarczych i sprawdzaniem w ramach tych kontroli...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Data dodania: 2023-03-17

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Puławy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Data dodania: 2023-03-17

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 - praca w siedzibie urzędu oraz w terenie ( prowadzenie kontroli) - praca w otoczeniu zwierząt gospodarskich - korzystanie z własnego samochodu w celach służbowych - praca w zespole -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Grodzisk Wielkopolski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim

Data dodania: 2023-03-17

Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Data dodania: 2023-03-17