Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Ostrzeszów

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-20

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-20

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Pomieszczenia do pracy biurowej w obiekcie WIOŚ w Poznaniu posiadają bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-20

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godzinnym w siedzibie urzędu na parterze, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym. Pracownik wykonuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Data dodania: 2023-03-20

Specjalista

Warunki pracy WARUNKI PRACY: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-03-20

Archiwista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: praca administracyjno-biurowa; reprezentacja urzędu; wyjazdy służbowe; praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym; możliwy kontakt z czynnikiem alergennym; praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Zamość

Archiwum Państwowe w Zamościu

Data dodania: 2023-03-20

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji) Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2023-03-20

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2023-03-20

Starszy statystyk informatyk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; praca lekka, z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-20

Statystyk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; praca lekka, z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-20

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-20

Inspektor

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy; wymuszona pozycja ciała; praca w systemie jednozmianowym; obsługa urządzeń biurowych; oświetlenie sztuczne i naturalne; stanowisko pracy zlokalizowane jest na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Mińsk Mazowiecki

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Data dodania: 2023-03-20

Referent

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie praca związana z bezpośrednią obsługą petentów Zakres zadań Prowadzenie kancelarii w systemie EZD Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej Weryfikacja...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Pabianice

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

Data dodania: 2023-03-20

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2023-03-20

Starszy specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2023-03-20

Specjalista

Warunki pracy telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, miejsce pracy: III piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Data dodania: 2023-03-20

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w terenie oraz ze zwierzętami, kontakt z materiałem zakaźnym. Praca z użyciem komputera i urządzeń biurowych. Prowadzenie samochodu służbowego. Kontakt z petentami. Budynek piętrowy, nie posiadający windy. Zakres zadań 1.Realizuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Lubań

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaniu

Data dodania: 2023-03-20

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Zakres zadań Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego Realziacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt w zakresie postępowania ze zwierzętami...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Miechów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miechowie

Data dodania: 2023-03-20

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Ruda Śląska

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej

Data dodania: 2023-03-20

Starszy specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-20