Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-03-17

Starszy referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego oraz praca w terenie, praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Data dodania: 2023-03-17

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z klientami urzędu. Stanowisko pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Dębica

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2023-03-17

Główny specjalista

Warunki pracy Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz: udział w spotkaniach krajowych z instytucjami zaangażowanymi w realizację planu rozwojowego; Kontakty zewnętrzne: ministerstwa i inne instytucje zaangażowane w proces finansowania KPO (kilka razy w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie naciskami grup przestępczych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Specjalista

Warunki pracy Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca przy naturalnym i sztucznym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Data dodania: 2023-03-17

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca związana z podróżami służbowymi. Zakres zadań Nadzoruje realizację...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Data dodania: 2023-03-17

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności 2. obciążenie mięśniowo-szkieletowe (większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej) oraz obciążenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Data dodania: 2023-03-17

Samodzielny referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa, - praca w terenie, - obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Data dodania: 2023-03-17

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-03-17

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, - miejsce pracy: VI p., - budynek...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej oraz praca w terenie polegająca na udziale w czynnościach kontrolnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego, również w warunkach szczególnie trudnych (np. oględziny miejsc prowadzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Data dodania: 2023-03-17

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-03-17

Inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze oraz udział w czynnościach inspekcyjno-kontrolnych na terenie miasta Rybnika i powiatu rybnickiego praca na wysokości prowadzenie samochodu służbowego praca w zmiennych warunkach atmosferycznych praca z wykorzystaniem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Rybnik

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika

Data dodania: 2023-03-17

Kierownik zespołu

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-03-17

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki szczególne: zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Inne: zagrożenie korupcją,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-03-17

Kierownik Działu Sprzedaży - Instalacje Wewnętrzne i Technika Grzewcza

Opis stanowiska: zarządzanie małym zespołem handlowym negocjacje warunków współpracy i ich realizacja zgodnie z przepisami prawa i przyjętymi w firmie standardami budowanie długoterminowych relacji handlowych monitorowanie ciągłego procesu obsługi klienta...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Skawa

Rabplast Sp. z o.o.

Data dodania: 2023-03-16