Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: brak Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, budynek i jego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2022-05-18

Główny specjalista

Warunki pracy zagrożenie korupcją Budynek ul. Senatorska 14 budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Data dodania: 2022-05-18

Starszy referent

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa związana z prowadzeniem ewidencji i obiegu dokumentów jawnych. Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Praca głównie siedząca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Siemianowice Śląskie

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Data dodania: 2022-05-18

Starszy inspektor

Warunki pracy - Praca o charakterze administracyjno-biurowym - Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, - Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym - Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Data dodania: 2022-05-18

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - praca w terenie; - wyjazdy służbowe; - kontakt ze zwierzętami; - praca przy komputerze Zakres zadań monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt prowadzenie postępowań administracyjnych realizacja programów zwalczania chorób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Zwoleń

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu

Data dodania: 2022-05-18

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach), praca w stresie pod...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2022-05-18

Asystent

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na parterze. W budynku znajduje się winda. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. praca biurowa; wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2022-05-18

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca często w terenie w trudnych warunkach. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Data dodania: 2022-05-18

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek jest przystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zakres zadań Pozyskuje informacje mogące...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Płock

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2022-05-18

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca często w terenie w trudnych warunkach. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Data dodania: 2022-05-18

Specjalista

Warunki pracy - Praca o charakterze administracyjno-biurowym - Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, - Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym - Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Data dodania: 2022-05-18

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku, w godzinachod 7:30 do 15:30,w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu (kontrole), prowadzenie samochodów służbowych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Strzelin

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie

Data dodania: 2022-05-18

Ekspert skarbowy

Warunki pracy Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową, posiada windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2022-05-18

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2022-05-18

Referendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie - obszar województwa łódzkiego, praca w trudnych warunkach środowiskowych. Kontakt z substancjami chemicznymi na terenie kontrolowanych zakładów (odpady, ścieki,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Skierniewice

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Data dodania: 2022-05-18

Referendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie - obszar województwa łódzkiego, praca w trudnych warunkach środowiskowych. Kontakt z substancjami chemicznymi na terenie kontrolowanych zakładów (odpady, ścieki,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Data dodania: 2022-05-18

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału i terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, brak oznaczeń dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2022-05-18

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2022-05-18

Wizytator

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy w budynku). Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Data dodania: 2022-05-18

Specjalista

Warunki pracy Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie. Praca z użyciem Bezzałogowych Statków Powietrznych i radiotelefonów Zakres zadań opracowywanie i publikowanie informacji dla kapitanów (NtS), bieżąca kontrola obszaru objętego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Data dodania: 2022-05-18