Oracle Expert - Delivery Consultant

The Senior Oracle DBA is responsible for the day-to-day database management of our customers Oracle Database infrastructure. This infrastructure is used to monitor internal financial platform. You will join an experienced DBA team that stays on the forefront of...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

CPL JOBS Sp. z o.o.

Data dodania: 2020-09-23

Kierownik oddziału

Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)- wyznaczone stanowiska do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, - kontakt z klientem zewnętrznym,- okresowe wyjazdy służbowe,- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Elbląg

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor wojewódzki

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:•praca administracyjno-biurowa oraz w terenie, •zagrożenie korupcją,•przeprowadzanie kontroli, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy- praca w siedzibie posterunków w systemie 12 godzinnym, jednozmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe na delegacje,- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Hrubieszów

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy•Praca terenowo - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner, drukarka).•Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą (wyjazdy służbowe).•Kontakt z klientem...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Siedlce

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracypraca w siedzibie urzędu oraz w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu kołobrzeskiego, wyjazdy służbowe;- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, urządzeniach pomiarowych i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Kołobrzeg

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kołobrzegu

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracyPraca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu Świnoujście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15.Praca biurowa z użyciem komputera powyżej 4 h przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Wyjazdy służbowe, prowadzenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Świnoujście

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracyPraca terenowo-biurowa, częste wyjazdy związane z kontrolami w placówkach podległych nadzorowi (województwo kujawsko-pomorskie), praca z komputerem, kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Zakres zadań kontrolowanie działalności podległych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracyPraca biurowa, praca w terenie związana z przeprowadzeniem kontroli, stres związany z obsługą klienta, zagrożenie korupcją. W siedzibie urzędu - praca przy komputerze (lokal inspektoratu położony na 1 piętrze z dostępem do windy), wyjazdy w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Warunki pracyNaszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,- przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor

Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego). Współpraca z Urzędem Ochrony...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor

Warunki pracyPraca biurowa przy komputerze oraz w archiwum zakładowym. Przenoszenie i układanie akt na regałach o wys. 2,20 m z drabiny. Winda w budynku. Zakres zadań obsługa sekretariatu i kancelarii ogólnej gromadzenie i porzadkowanie dokumentacji w archiwum...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor

Warunki pracy- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;- budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;- budynek nie posiada windy;- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon. Zakres zadań prowadzenie ewidencji Sekcji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Krosno Odrzańskie

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor

Warunki pracypraca osoby zajmującej przedmiotowe stanowisko odbywa się głównie w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej, obsługa urządzeń biurowych, praca przy monitorze komputerowym w wymiarze większym niż połowa dziennego czasu pracy, II...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Bolesławiec

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

Data dodania: 2020-09-23

Inspektor

Warunki pracy•Nietypowe godziny pracy•Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe•Zagrożenie korupcją•Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) •Praca pod presją czasu oraz stres związany z bezpośrednim...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Data dodania: 2020-09-23

Główny specjalista

Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, - kontakt z klientem zewnętrznym,- okresowe wyjazdy służbowe,- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Elbląg

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Data dodania: 2020-09-23

Główny specjalista

Warunki pracyPraca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2020-09-23

Główny specjalista

Warunki pracyPracownikom oferujemy:•Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę•Elastyczny czas pracy•Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe•Możliwość rozwoju poprzez...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2020-09-23