Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Kłobuck

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Data dodania: 2023-01-28

Starszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-01-28

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu węgorzewskiego Wyjazdy służbowe (szkolenia,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Węgorzewo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie

Data dodania: 2023-01-28

Młodszy inspektor nadzoru budowlanego

Warunki pracy praca w biurze, praca przy komputerze, praca w terenie, praca na wysokości, stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo Zakres zadań prowadzi postepowanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Kłodzko

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku

Data dodania: 2023-01-28

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Wieruszów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Data dodania: 2023-01-28

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno- biurowa w siedzibie urzędu oraz w terenie, częste wyjazdy służbowe, kontakty zewnętrzne, podstawowy system czasu pracy, praca stresująca w związku z prowadzeniem czynności kontrolnych, zagrożenie korupcją, stanowisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Data dodania: 2023-01-28

Starszy informatyk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Nietypowe godziny pracy. Zagrożenie naciskami grup...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdynia

Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2023-01-28

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca w terenie, stres związany z pracą z trudnym klientem Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: kontakty z klientami urzędu w ramach uzupełniania materiału dowodowego lub informowania o przebiegu postępowania kilka razy w tygodniu: kontakty...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-01-28

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-28

Referendarz

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28

Referendarz

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - nietypowe godziny pracy, w tym dyżury (praca rotacyjnie może być wykonywana w godzinach 10.00-18.00, przy konieczności pełnienia dyżuru również w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - działanie pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28

Starszy specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe; Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (Instytucje Pośredniczące i Wdrażające, strony...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-28

Starszy referent

Warunki pracy Budynek Komisariatu Policji I w Zielonej Górze, usytuowany jest przy Oś.Pomorskim 8A,. Budynek użyteczności publicznej o charakterze administracyjno biurowym, przeznaczony do kompleksowej obsługi interesantów: -stanowisko pracy zlokalizowane w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Data dodania: 2023-01-28

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-01-28

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy praca biurowa przed monitorem ekranowym, na piętrze budynku, budynek bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym Zakres zadań przeprowadza systematyczne terenowe inspekcje obiektów zabytkowych w celu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Piła

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-28

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu. Wyjazdy służbowe, kontrole w terenie, praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym. Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Pomieszczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Grójec

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu

Data dodania: 2023-01-28