Referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, -obsługa klienta zewnętrznego oraz obsługa za pomocą Systemu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Wieliczka

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2024-05-09

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie pomieszczenia pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2024-05-09

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor

Warunki pracy - praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu oraz w terenie, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju, praca biurowa, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, obciążenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-05-09

Główny specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Główny specjalista

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań . Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter Praca biurowa wykonywana w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · obsługa klientów zewnętrznych Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta, brak oznaczeń dla osób niewidomych,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2024-05-09

Drogomistrz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Boża Wola

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-05-09

Archiwista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno-biurowym wymagająca wysiłku fizycznego. Sporadyczne wyjazdy służbowe i praca w terenie. Praca przy monitorze ekranowym przekraczająca 4 godziny dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w inspektoracie. Budynek jednopiętrowy - brak windy. Praca w terenie - wykonywanie kontroli gospodarstw i podmiotów. Prowadzenie samochodu osobowego. Zakres zadań Podejmowanie czynności związanych z zapobieganiem wystąpieniu, wykrywaniem i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Brzozów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzozowie

Data dodania: 2024-05-09

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu i w terenie, wyjazdy służbowe, kontrole gospodarstw i innych podmiotów w zakresie warunków weterynaryjnych, zdrowia oraz oznakowania i dobrostanu zwierząt, szkolenia i narady wyjadzowe. Korzystanie z monitora ekranowego,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Nowy Tomyśl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku ogłoszenia podwyższonego zagrożenia wybuchem choroby zakaźnej u zwierząt. Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu. Praca w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Lwówek Śląski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa w siedzibie Oddziału z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren, kontrole wykonywane w sklepach, magazynach, hurtowniach, u producentów, kontakt z klientem zewnętrznym, prowadzenie pojazdu służbowego,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Data dodania: 2024-05-09

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Zagrożenie korupcją, obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją czasu, trudności związane z analizowaniem nietypowej dokumentacji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2024-05-09