Asystent / Asystentka Prezesa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: prowadzenie kalendarza spotkań przełożonego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji na spotkania biznesowe, sporządzanie sprawozdań, prezentacji, wysyłanie maili oraz prowadzenie kluczowej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Lumel Alucast Sp. z o.o.

Data dodania: 2024-04-04

Head of R&D Team (organic synthesis)

Your responsibilities: Coordinating the work of team members Developing the structure and competence of the team Active participation in research work Participating in processes scale up Performing literature reviews and preparation of information batches for patent...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Puławy

A-SENSE sp. z o.o.

Data dodania: 2024-04-04

Kierownik wydziału

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, brak oznaczeń dla osób niewidomych,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Inżynier Budowy

Twój zakres obowiązków: Wsparcie Kierownika Budowy w zakresie kontroli stopnia zaawansowania prac, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi Dokonywanie zamówień materiałowych, kontrola terminowości oraz rozliczanie dostaw Bieżące...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Sosnowiec

Murapol Venture Partner S.A.

Data dodania: 2024-04-04

Sekretarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Brackiej 4 jest częściowo dostosowany...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa oraz w terenie praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie korupcją Zakres zadań Prowadzi sprawy dotyczące gatunków obcych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Data dodania: 2024-04-04

Radca

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Specjalista

Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Data dodania: 2024-04-04

Młodszy specjalista

Warunki pracy praca związana z obsługą klientów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym stres związany z obsługą klientów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Piła

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2024-04-04

Specjalista

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu; wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2024-04-04

Młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, praca w terenie, stres związany z obsługą petentów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Data dodania: 2024-04-04

Kierownik wydziału

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu i w terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, brak oznaczeń dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, praca w terenie, wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2024-04-04

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy 1. Praca od poniedziałku do piątku. 2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej), wyjazdy na szkolenia, konferencje, sympozja i narady. 3. Stres związany z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łowicz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

Data dodania: 2024-04-04

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca w terenie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Praca w pomieszczeniach biurowych, z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2024-04-04

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - na stanowisku pracy nie wystepują czynniki szkodliwe dla zdrowia - praca przy monitorze powyżej 4 godzin...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Data dodania: 2024-04-04

Specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz - praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie Czynniki...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Data dodania: 2024-04-04