Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa.Szkolenia. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa.Szkolenia. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro V, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, kontakt z klientem zewnętrznym, kontakty z: jednostkami samorządu terytorialnego,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Narzędzie pracy - komputer. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak podjazdów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Starszy specjalista

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym – praca z dokumentami. Praca może być wykonywana również poza biurem – sprawowanie nadzoru, przeprowadzanie audytów wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych PSP woj. opolskiego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Data dodania: 2022-05-13

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obsługa klienta zewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Opis dostępności budynku dla osób...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.oo do 16.oo w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ciechanowie oraz poza nią - wyjazdy służbowe ( kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Kontakt z klientem zewnętrznym. Urząd...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Ciechanów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy oświetlenie naturalne i sztuczne praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Lubań

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa ,kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy. Zakres zadań Bierze udział w postępowaniach administracyjnych w sprawach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych) Praca w siedzibie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Skierniewice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych) Praca w siedzibie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Skierniewice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Data dodania: 2022-05-13

Starszy konserwator archiwalny

Warunki pracy Praca na w części administracyjnej oraz na magazynie Archiwum, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Budynek przy ul. św. Wojciecha...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Data dodania: 2022-05-13

Księgowy

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Budynek w którym mieści się siedziba Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak wind) Praca na III piętrze Zakres zadań Nalicza oraz sporządza listy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

Data dodania: 2022-05-13

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym. Budynek nie posiada windy. Zakres zadań Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby Sporządzanie analiz okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Szczytno

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Data dodania: 2022-05-13

Starszy referent

Warunki pracy praca przy monitorze ekranowym, brak windy w budynku Zakres zadań zapewnienie sprawności technicznej systemów informatycznych, administrowanie danymi w systemach jawnych, zapewnienie uprawnień i dostępu do systemów teleinformatycznych, prowadzenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Szczytno

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Data dodania: 2022-05-13

Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie; - praca przy komputerze; - wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13