Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest na IV piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych. Czynności kontrolne wykonywane poza...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Data dodania: 2022-05-13

Zastępca głównego księgowego

Warunki pracy praca biurowa, obsługa komputera. Pomieszczenia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Bariery architektoniczne ( brak podjazdów i wind) Zakres zadań kompletowanie dokumentów księgowych, kontrola pod względem formalno-rachunkowym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Data dodania: 2022-05-13

Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie - praca przy komputerze - wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: -...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Inspektor

Warunki pracy stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor, drukarkę i telefon, praca biurowa przy komputerze powyżej dobowego czasu pracy tj. powyżej 4 godzin, praca w systemie jednozmianowym, kierowanie pojazdmi służbowymi, oświetlenie miejsca pracy :...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Aleksandrów Kujawski

Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Data dodania: 2022-05-13

Referent

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe). Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego. Siedziba urzędu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Zakopane

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem

Data dodania: 2022-05-13

Młodszy specjalista

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, stres związany w terminowością sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych zgodnych z ewidencją budżetową...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Referent prawny

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole terenowe). Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego. Siedziba urzędu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Zakopane

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem

Data dodania: 2022-05-13

Specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanych z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w większości w pozycji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Data dodania: 2022-05-13

Starszy inspektor

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych obsługa klientów zewnętrznych spoza administracji zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Data dodania: 2022-05-13

Księgowy

Warunki pracy Praca biurowo-administracyjna w pomieszczeniach na parterze budynku, brak dostosowania budynku i toalet dla osób niepełnosprawnych ( 2 stopnie, brak windy). Zakres zadań organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Piotrków Trybunalski

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Data dodania: 2022-05-13

Starszy kontroler skarbowy

Warunki pracy Praca w terenie na obszarze województwa mazowieckiego oraz praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Referent

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu znajdująca się na ul. Białobrzeskiej 53a jest budynkiem wielokondygnacyjnym, nie wyposażonym w windy osobowe. Wejście główne posiada podjazdy dla...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Budynek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Budynek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Budynek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Młodszy księgowy

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z podatnikami. Stanowisko pracy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Rzeszów

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2022-05-13

Specjalista

Warunki pracy Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38: Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Starszy referent

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, kontakt z podatnikami – możliwa praca w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Jarosław

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data dodania: 2022-05-13