Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku, sposobu wykonywania zadań: · Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie · Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej · Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym ·...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Data dodania: 2024-03-28

Starszy inspektor

Warunki pracy Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań . Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Starszy inspektor wojewódzki

Warunki pracy Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Większość czynności wykonywana jest w pozycji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Data dodania: 2024-03-28

Starszy inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, - kontakt z klientem zewnętrznym, - okresowe wyjazdy służbowe, - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Data dodania: 2024-03-28

Specjalista

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, udział w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Ciechanów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Starszy specjalista

Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, · kontakt z klientem zewnętrznym, · okresowe wyjazdy służbowe, · narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Data dodania: 2024-03-28

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnętrz; praca pod presją czasu;...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: na stanowisku nie występują czynniki...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2024-03-28

Referent prawny

Warunki pracy Praca przy komputerze. Praca związana z obsługą klientów zewnętrznych, Siedziba urzędu mieści się na II i III piętrze. Brak windy-dostęp tylko schodami. Zakres zadań Rozpatruje odwołania i zażalenia wydane na podstawie ustawy Prawo...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Data dodania: 2024-03-28

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy praca administracyjno- biurowa w godzinach 7:30 - 15:30, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku bez windy, Zakres zadań kierowanie pracą Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Chełmno

Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie

Data dodania: 2024-03-28

Projektant sieci i instalacji elektroenergetycznych

Obowiązki: Uczestnictwo w wizjach lokalnych, spotkaniach z podwykonawcami, kontakt z Inwestorem, Współudział w opracowywaniu projektów budowlanych oraz wykonawczych, czy materiałów przetargowych projektów sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

NES Global Talent

Data dodania: 2024-03-28

Pracownik Sprzątający

Zakres obowiązków: Prace porządkowe w budynku firmy Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych Dbanie o czystość w miejscach socjalnych i łazienkach Wymagania: Dobra organizacja pracy Dokładność Dbałość o wysoką jakość wykonywanej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Marki

HENRY KRUSE Sp. z o.o.

Data dodania: 2024-03-28

Młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Księgowy

Warunki pracy Praca wykonywana jest pod presją czasu, praca wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i asertywności. Praca biurowa wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją grawitacyjną....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Piaseczno

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Statystyk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Zakres zadań...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Opole

Urząd Statystyczny w Opolu

Data dodania: 2024-03-28

Starszy referent

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, niszczarka, telefon Zakres zadań przyjmowanie,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Jelenia Góra

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Data dodania: 2024-03-28

Samodzielny referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa, - praca w terenie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Data dodania: 2024-03-28