Junior Employer Branding Specialist

Twoja przyszła rola: wsparcie w realizacji kampanii budujących wizerunek marki PwC na rynku wsparcie w koordynacji inicjatyw wizerunkowych dedykowanych zespołom biznesowym PwC współorganizacja i udział w wydarzeniach employer brandingowych (online i offline)...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

PwC

Data dodania: 2023-09-07

Specjalista

Warunki pracy Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Referendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie - obszar województwa łódzkiego, praca w trudnych warunkach środowiskowych. Kontakt z substancjami chemicznymi na terenie kontrolowanych zakładów (odpady, ścieki,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Data dodania: 2023-09-07

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Urzędu; Kontakt z klientem zewnętrznym; Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Narzędzia i...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Działdowo

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Data dodania: 2023-09-07

Radca prawny

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego z obsługą monitora ekranowego. Zakres zadań Sporządza opinie i udziela porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Dyrektora lub Naczelnika Urzędu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Radca prawny

Warunki pracy praca przy komputerze, wymagająca wysiłku statycznego, zagrożenie korupcją. Zakres zadań udziela opinii i porad prawnych, w tym opiniuje pod względem prawnym projekty decyzji, postanowień oraz innych dokumentów wydawanych przez dyrektora...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Data dodania: 2023-09-07

Referent

Warunki pracy Praca w terenie , praca biurowa ,praca przy komputerze do 4h dziennie . Warunki uciążliwe , szkodliwe bądź niebezpieczne nie występują . Zakres zadań Przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Mogilno

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie

Data dodania: 2023-09-07

Radca prawny

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzeniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowych (praca na wysokościach). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Tarnowskie Góry

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

Data dodania: 2023-09-07

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań: - praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu; - narzędzia i materiały pracy – urządzenia biurowe, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; - wyjazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Elbląg

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Data dodania: 2023-09-07

Referendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Dworek

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań: - praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu; - narzędzia i materiały pracy –, urządzenia biurowe, obsługa komputera powyżej 4 godziny dziennie; - wyjazdy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Ełk

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Data dodania: 2023-09-07

Młodszy specjalista

Warunki pracy Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: członkowie gminnych komisji, rolnicy, sadownicy, producenci rolni. kilka razy w tygodniu: dziennikarze i przedstawiciele samorządu rolniczego. kilka razy w miesiącu: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data dodania: 2023-09-07

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie urzędu, krajowe i zagraniczne delegacje służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Komenda Główna PSP przy ul....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Referent

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób z niepełnosprawnością...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Referent

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowe wyposażenie stanowiska to...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Pruszków

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy znajduje się w dziewięciokondygnacyjnym budynku biurowym, z czego pomieszczenia Urzędu Skarbowego zlokalizowane są na parterze oraz I, II i III piętrze. Budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy głównym...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Pruszków

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-09-07

Młodszy inspektor zakładów górniczych

Warunki pracy Charakter stanowiska związany jest z przeprowadzaniem kontroli zakładów górniczych: praca częściowo w terenie, kontakt z klientem, szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność), narażenie na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Data dodania: 2023-09-07

Specjalista

Warunki pracy Realizacja spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń a także kierowania na doskonalenia zawodowe dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w oparciu o Ustawę o Policji oraz rozporządzeń MSWiA...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Kraków

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Data dodania: 2023-09-07