Referent

Warunki pracy Praca wykonywana jest pod presją czasu, praca wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i asertywności. Praca biurowa wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją grawitacyjną....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Piaseczno

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Referent

Warunki pracy Praca wykonywana jest pod presją czasu, praca wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i asertywności. Praca biurowa wykonywana w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją grawitacyjną....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Piaseczno

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, praca w terenie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2024-03-28

Referent

Warunki pracy praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren, obsługa klienta zewnętrznego, kontakt z producentami, przedsiębiorcami, czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Wieluń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Data dodania: 2024-03-28

Kierownik robót elektrycznych

Twój zakres obowiązków nadzór nad robotami elektrycznymi; optymalizacja istniejących rozwiązań, rozwiązywanie kolizji , prowadzenie uzgodnień technicznych; nadzór, koordynacja i organizacja prac podwykonawców; opracowywanie dokumentów związanych z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

NES Global Talent

Data dodania: 2024-03-28

Operator tłoczni

Zadania szczegółowe: obsługa pięciooperacyjnej maszyny do tłoczenia; odpowiedzialność za jakość wyrobu w zakresie parametrów geometrycznych; utrzymanie maszyn w czystości i dobrym stanie technicznym w współpracy z utrzymaniem ruchu; rozwiązywanie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Łańcut

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie

Data dodania: 2024-03-28

Referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności, -obsługa klienta zewnętrznego, - na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

małopolskie / Chrzanów

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Data dodania: 2024-03-28

Referent

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób z niepełnosprawnością...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Referent

Warunki pracy Urząd mieści się w budynku zabytkowym, trzykondygnacyjnym, nie posiada windy i pochylni. Toalety nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Praca biurowa związana z obsługą klienta. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Żyrardów

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Referent

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób z niepełnosprawnością...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki, prowadzenie samochodu służbowego, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Poddębice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach

Data dodania: 2024-03-28

Referent

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Legionów 7. W budynku przy wejściu głównym znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze budynku znajduje się toaleta...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Nowy Dwór Mazowiecki

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki, prowadzenie samochodu służbowego, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Poddębice

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach

Data dodania: 2024-03-28

Referent

Warunki pracy Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca wykonywana pod presją czasu. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku ogłoszenia podwyższonego zagrożenia wybuchem choroby zakaźnej u zwierząt. Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu. Praca w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Lwówek Śląski

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim

Data dodania: 2024-03-28

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, w systemie 12 godzinnym, dwuzmianowa, z użyciem monitora ekranowego. Praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie prób do badań laboratoryjnych produktów ze środków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podkarpackie / Korczowa

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej

Data dodania: 2024-03-28

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy -praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00; (czwartek 8:00-16:00) -praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; -praca w terenie. Zakres zadań Zwalczanie i zapobieganie chorób zakaźnych zwierząt Nadzór nad kontrolą w zakresie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Ryki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach

Data dodania: 2024-03-28

Referendarz

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Referendarz

Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Zakres zadań Wspiera organizację spotkań zespołów roboczych pozostających we właściwości Wydziału. Wspiera opracowywanie propozycji wyjaśnień...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2024-03-28

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy • Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu świebodzińskiego, • Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych, • Praca w godzinach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubuskie / Świebodzin

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

Data dodania: 2024-03-28