Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Narzędzie pracy - komputer. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak podjazdów...

SZCZEGÓŁY OFERTY

łódzkie / Łódź

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Data dodania: 2023-01-12

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie – przeprowadzanie kontroli, permanentna obsługa...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-12

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy znajduje się w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Windy i toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Radom

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-12

Młodszy księgowy

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Data dodania: 2023-01-12

Główny księgowy

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-12

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Budynek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-12

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Budynek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-12

Radca prawny

Warunki pracy Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy. Wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich. Nie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-12

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2023-01-12

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie i w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych oraz...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-01-12

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku z szerokimi ciągami komunikacyjnymi. Budynek nie posiada windy, toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego....

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-12

Referent

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

lubelskie / Lublin

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Data dodania: 2023-01-12

Asystent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

śląskie / Bielsko-Biała

Krajowa Informacja Skarbowa

Data dodania: 2023-01-12

Asystent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Leszno

Krajowa Informacja Skarbowa

Data dodania: 2023-01-12

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie i w szczególnie trudnych warunkach...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2023-01-12

Referendarz

Warunki pracy Departament Zdrowia Publicznego mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2023-01-12

Referent

Warunki pracy Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z użyciem sprzętu biurowego oraz komputera, jednozmianowa, brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zlokalizowane na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Toruń

Komenda Miejska Policji w Toruniu

Data dodania: 2023-01-12

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, - kontakt z klientem zewnętrznym, - okresowe wyjazdy służbowe, - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru...

SZCZEGÓŁY OFERTY

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Data dodania: 2023-01-12

Starszy specjalista

Warunki pracy Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; pokój jest zlokalizowany w budynku „C” na I piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2023-01-12

Starszy inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Bariery architektoniczne: brak wind i pojazdów. Szerokość ciągów komunikacyjnych nie zawsze umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Zakres zadań Organizacja, koordynacja i realizacja kontroli pracy powiatowych lekarzy...

SZCZEGÓŁY OFERTY

świętokrzyskie / Kielce

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Data dodania: 2023-01-12