Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - zagrożenie niedochowania terminowości, - praca w warunkach stresu, - budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Białystok

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Data dodania: 2023-01-30

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: na...

SZCZEGÓŁY OFERTY

pomorskie / Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2023-01-30

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Miejsce i otoczenie...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne Budynek wyposażony w podnośnik dla osób z niepełnosprawnością (wjazd...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-30

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa, kontrolna w terenie, prowadzenie samochodu służbowego Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Pomieszczenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-30

Referent

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe. Praca z dużą ilością dokumentów, pod presją czasu, polegająca m.in. na bezpośredniej i telefonicznej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Referent

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze, w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób z niepełnosprawnością...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Grudziądz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-30

Kontroler skarbowy

Warunki pracy Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Wykonuje...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Księgowy

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie sztuczne i naturalne. W budynku znajduje się winda, podjazd/pochylnia oraz toaleta przystosowana...

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-30

Referent

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku. Budynek posiada platformę dla osób z niepełnosprawnością (przystanek do parteru), toalety nie są przystosowane dla osób z...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Mława

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Referent

Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego...

SZCZEGÓŁY OFERTY

wielkopolskie / Poznań

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Data dodania: 2023-01-30

Referent

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na parterze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Główny księgowy

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach o 7:30 do 15:30. Charakter pracy wiąże się z wyjazdami służbowymi, udziałem w szkoleniach, zebraniach i konferencjach....

SZCZEGÓŁY OFERTY

zachodniopomorskie / Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Data dodania: 2023-01-30

Referent

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

SZCZEGÓŁY OFERTY

dolnośląskie / Milicz

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Data dodania: 2023-01-30

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy - Praca w terenie - Praca przy komputerze - Stres związany z różnorodnością zagadnień i kontaktami z podmiotami - Wyjazdy samochodem służbowym - Lokalizacja miejsca pracy - parter - Bariery architektoniczne - Konieczność poruszania się po...

SZCZEGÓŁY OFERTY

opolskie / Nysa

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie

Data dodania: 2023-01-30

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

SZCZEGÓŁY OFERTY

mazowieckie / Warszawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2023-01-30

Referent

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową (brak windy) – więcej...

SZCZEGÓŁY OFERTY

kujawsko-pomorskie / Żnin

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Data dodania: 2023-01-30

Kontroler skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk...

SZCZEGÓŁY OFERTY

podlaskie / Wysokie Mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Data dodania: 2023-01-30