co powinno znaleźć się w CV

job-interview-1950655_1280-1024x623.png

Komponując swój plik CV oprócz istotnych rzeczy wizualnych, trzeba zwrócić szczególną uwagę na zawartość tekstową.

Niezwykle ważna dla oka jest zawartość wizualna, oznacza to, że trzeba zwrócić uwagę na elementy takie jak:

  • rozmieszczenie treści;
  • kolorystyka;
  • dostosowanie czcionki;
  • odpowiednio dobrane zdjęcie;
  • rozmieszczenie treści;
  • zapis w odpowiednim formacie.

Najistotniejsze ponad wszystko jest jednak wprowadzanie prawdziwych treści. W CV nie wolno kłamać. I nie chodzi w tym wypadku o moralizatorski wykład. Zwyczajnie, jeśli wprowadzisz nieprawdziwe dane w twojej karierze zawodowej, lub wykształceniu wyjdzie to na jaw bardzo szybko. Jeden telefon rekrutera do firmy, w której podane było zatrudnienie i wszystko stanie się jasne. Od razu uzyska on wiedzę, czy rzeczywiście trwało tam zatrudnienie w określonym czasie i dlaczego się zakończyło. Można także uzyskać dane dotyczące przebiegu zatrudnienia i informacje personalne na temat kandydata.

Ponadto nie warto umieszczać w treści CV nieprawdziwych umiejętności. Co ci da zapis, że znasz np. jakieś narzędzie lub język, kiedy to wszystko jest do zweryfikowania już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli nawet podczas jej trwania nie padnie pytanie o konkretne umiejętności, to ich nieznajomość z pewnością wypływanie podczas ewentualnego okresu próbnego. Szybko zatem stracisz szansę na swoją pracę marzeń. Oprócz tego możesz się spodziewać, że kolejny rekruter może zechcieć zweryfikować, dlaczego nie po okresie próbnym nie została ci przedłużona umowa. Poza tym może grozić ci także zwolnienie dyscyplinarne, jeśli te nieprawidłowości zostaną wykryte w trakcie trwania zatrudnienia.

Najgorszą rzeczą jest posłużenie się dodatkowo nieprawdziwymi dokumentami poświadczającymi ukończenie kursu, uczelni itp. Wtedy w grę może wchodzić adwokat. Zgodnie z art. 61 kodeksu wykroczeń kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa, lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1 tys. zł albo karze nagany. A za takie posunięcie może także grozić od trzech miesięcy nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.


Copyright NETCV.PL 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.