klauzula poufności po angielsku

resume-2296951_1920-1024x1024.png

CV to bardzo ważny dokument, który pozwala zdobyć pracę marzeń. Od jego przygotowania zależą nasze dalsze losy, jako kandydata do pracy. Ważne, aby na etapie przygotowania zadbać o jego poprawność. To pozwoli uniknąć kardynalnych błędów, które jednocześnie są często bezsensowne, a przy tym przekreślają twoją szansę na zdobycie pracy.

Jednym z nich jest wpisanie, a raczej niewpisanie lub wpisanie nieaktualnej klauzuli poufności. Aktualnie obowiązująca klauzula (na rok 2018) brzmi:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Ten zapis powinien zostać umieszczony na dole dokumentu CV, najlepiej w stopce. Klauzula poufności to nie wymysł rekruterów, a wymóg polskiego prawa. Tym samym aplikując do zagranicznego pracodawcy, nie masz obowiązku jej dodawania. Inaczej sprawa wygląda, gdy aplikujesz w Polsce, jednak w treści ogłoszenia widnieje prośba o przesłanie CV w języku obcym. Najczęściej mamy do czynienia z językiem angielskim, rzadziej niemieckim lub innym wymaganym akurat na stanowisku pracy, o które się ubiegasz.

Wysyłając CV w języku obcym, ale w Polsce, pamiętaj o dodaniu klauzuli również w  tym samym języku. Jeśli jesteś na etapie tworzenia takiego CV, z pewnością przyda ci się małe ułatwienie. Poniżej klauzula w języku angielskim i niemieckim, czyli dwie formy CV, które są najczęściej wymagane.

Klauzula w języku angielskim obowiązująca w roku 2018 brzmi:

I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.

Klauzula w języku niemieckim obowiązująca w roku 2018 brzmi:

Ich bin einverstanden, dass meine in diesem Arbeitsangebot enthaltenen personalen Daten durch die Firma für die Rekrutierungszwecke verwendet werden, gemäβ dem Gesetz vom 29.08.1997 über den Schutz der Personaldaten (Gesetzblatt von 2016, Pos. 922 mit späteren Änderungen).

Jak w praktyce wygląda rekrutacja, gdy kandydat nie zamieści tego wpisu w dokumencie CV? Wszystko zależy od firmy i podejścia rekrutera. Teoretycznie bez twojej zgody rekruter nie może przetwarzać twoich danych osobowych, a co za tym następuje, nie może się z tobą skontaktować, aby zaprosić cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Niektórzy pracodawcy, tylko sprawdzają, czy taka formuła znajduje się w CV, niektórzy przyglądają jej się znacznie wnikliwiej. Często bowiem kandydaci przekopiowują nieaktualną wersję lub aplikując do kilku firm jednocześnie, wklejają spersonalizowaną pod konkretną firmę lub stanowisko klauzulę, która wędruje swobodnie w każdym wysyłanym CV wraz z nazwą firmy X.

Co ważne, taką klauzulę powinien zawierać także list motywacyjny. Dopiero tak skompletowane dokumenty, pozwalają rekruterowi na rozpoczęcie procesu rekrutacji. 

Upewnij się także, że pracodawca nie wymaga dodania od ciebie specjalnie skonstruowanej klauzuli z nazwą firmy, do której aplikujesz. Jeśli nie spełnisz tego wymogu, twoje starania o zatrudnienie mogą spalić na starcie.

Klauzula to wymóg formalny, więc nie trzeba jej podkreślać, wytłuszczać i eksponować na środku dokumentu. To zapis, który należy dołączyć do treści dokumentu w taki sposób, aby naturalnie rekruter był w stanie go odnaleźć w standardowym miejscu, tj. na samym dole dokumentu.


Copyright NETCV.PL 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.